Vysielačka..

Vložil Spravca webu, Pia, 18/12/2009 - 00:22
V1
V1
V2
V2
V3
V3
V4
V4
V5
V5
V7
V7
V8
V8
V9
V9
V10
V10
V11
V11
V12
V12
V13
V13
V14
V14
V15
V15
V16
V16

Nie, nejde o elektrotechnické zariadenie, ide o skratku, slangový výraz, ktorý naši koledníci z Dobrej noviny dobre poznajú. Dňa 12.12.2009 koledníci zo Skalice,Prietržky,Mokrého Hája a Vrádišta sa zúčastnili svätej omše v Bratislavskom kostole Blumentál. Po liturgickom slávení otec arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnal koledníkov a rozposlal ich do farností v našej arcidiecéze aby ľudom ohlasovali radostnú zvesť o Kristovom narodení.Aj naše deti sa zapojili do liturgie nesením obetných darov.
a to je vysvetlenie toho tajomného názvu "vysielačka" - vyslanie, rozposlanie koledníkov..

Ak máte záujem o to, aby koledníci z Dobrej noviny cez Vianočné sviatky navštívili aj vás, neváhajte sa nahlásiť na našom farskom úrade!