Púť do San Giovanni Rotondo a do Ríma - doplnené FOTO

Vložil Spravca webu, Ut, 03/11/2009 - 21:03
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15

Od 16. do 22. októbra 2009 sa uskutočnila púť k pátrovi Piovi a do Ríma, ktorú viedol pán dekan Roman Stachovič. Bol to týždeň, na ktorý sa nedá zabudnúť, pretože nám dobrý Pán Boh daroval veľa zážitkov a svojich milostí. Väčšina pútnikov bola zo Skalice, ostatní pútnici boli z Blatného a potom ešte niekoľkí z iných miest Slovenska. Vytvorili sme spolu dobré spoločenstvo a nadviazali tak nové priateľstvá. Počas celej púte sme neustále pociťovali mimoriadnu Božiu starostlivosť, ochranu Panny Márie, ale aj silu modlitieb tých, ktorí na nás mysleli doma. Mali sme príjemné počasie, dobrých šoférov a pokojnú rodinnú atmosféru.
Naša púť začínala na juhu Talianska v mestečku San Giovanni Rotondo, kde žil a zomrel páter Pio, stigmatizovaný kapucín, duchovný vodca a spovedník mnohých ľudí. Mali sme sv. omšu pri oltári v pôvodnom kláštornom kostolíku, kde slúžieval sv. omše tento svätec. Navštívili sme aj veľkú modernú nemocnicu, ktorá je tiež dielom pátra Pia a na záver sme sa pomodlili krížovú cestu.
Ubytovanie sme mali v centre Ríma v pútnickom dome Velehrad, ktorý spravujú českí saleziáni. V nedeľu večer sme mali spoločný program, na ktorý sme pozvali aj jedného rakúskeho kňaza don Markusa (spolužiak pána dekana), ktorý pracuje vo Vatikáne. Mohli sme sa spolu porozprávať, zaspievať si, ochutnať dobré talianske vínko, ale aj sa započúvať do zaujímavého rozprávania kňaza Markusa, ktorý nám priblížil život vo Vatikáne a tiež súkromný život Svätého Otca.
V Ríme sme navštívili štyri hlavné baziliky (Bazilika sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, Santa Maria Maggiore a Laterán), ďalej baziliku sv. Klementa, kde sa nachádza hrob sv. Cyrila, baziliku sv. Petra v okovách, kostol Matky Ustavičnej pomoci, prešli sme starým Rímom a boli sme pri najznámejších rímskych fontánach. Hlboký dojem v nás zanechali katakomby sv. Kalixta, kde boli pochovaní mnohí mučeníci prvých storočí.
V jeden deň sme navštívili aj dve miesta v okolí Ríma: Nettuno – mesto pri mori, kde je pochovaná sv. Mária Goretti, neďaleko Le Feriere, kde táto svätica žila a kde podstúpila mučenícku smrť, a potom Subiaco, starobylý benediktínsky kláštor, kde začínal svoje pôsobenie sv. Benedikt z Nurzie.
Osobitným zážitkom bolo pre nás stretnutie so Svätým Otcom Benediktom XVI. Boli sme s ním dvakrát: v nedeľu na modlitbe Anjel Pána a v stredu na generálnej audiencii. Mali sme možnosť byť pri Svätom Otcovi úplne blízko a prijať od neho požehnanie. Pozdravil nás aj po slovensky týmito slovami: Zo srdca pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne z Bratislavy, Sekúl, Báču, Skalice, Blatného a Podbieľa. Bratia a sestry, v týchto dňoch sme pozvaní viac uvažovať o misijnom poslaní Cirkvi i každého jej člena. Aj vy ste povolaní evanjelizovať to prostredie, v ktorom žijete. S týmto želaním vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!
Po audiencii sme mali niekoľko hodín voľna, ktoré niektorí vyžili na návštevu Vatikánskych múzeí a Sixtínskej kaplnky. Večer sme navštívili Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, kde sme mali sv. omšu. Z tohto miesta sme potom cestovali naspäť domov na Slovensko.
Bohu nech je chvála a vďaka za všetko!

7.11. - doplnené fotografie