Modlitbové stretnutie otcov v Žiline

Vložil Spravca webu, Ut, 20/10/2009 - 23:55
ZI1
ZI1
ZI2
ZI2
ZI3
ZI3
ZI4
ZI4
ZI5
ZI5
ZI6
ZI6
ZI7
ZI7
ZI8
ZI8
ZI9
ZI9
ZI10
ZI10
ZI11
ZI11
ZI12
ZI12
ZI13
ZI13
ZI14
ZI14
ZI15
ZI15

Od 16.10 do 18.10 sa konalo vo Svite 4. celoslovenske stretnutie modlitieb otcov, na ktoré bol pozvaný aj pomocný košický biskup J. E. Mons.Stanislav Stolárik. Žial otec biskup sa nemohol zúčastniť, nakoľko bol zaneprázdnený súrnejšími povinnosťami. Jeden z koordinátorov iniciatívy modlitieb otcov Peter Maxa uviedol prítomných prakticky do spôsobu spoločnej modlitby podľa pripravených textov. Sériu modlitieb na rôzne úmysly sprevádzali piesne až po osobné odovzdanie svojej rodiny a jej problémov pred Božiu tvár. Cieľom modlitieb je vnútorná obnova a upevnenie svojej mužskej identity v Kristovi.
Hnutie Modlitieb otcov začalo svoju činnosť na Slovensku v roku 2005 na Skalke pri Trenčíne. Postupne vznikli vo farnostiach ďalšie malé spoločenstvá mužov, ktorí sa snažia práve modlitbou obnoviť svoje povolanie. Patrónom komunity je sv. Jozef. Komunita vydala vlastnú brožúrku na konanie modlitieb a distribuuje aj vlastný informačný Spravodaj. Bližšie informácie, ako aj kontakt na Modlitby otcov najdete na stránke www.modlitbyotcov.sk
Z našej farnosti sa skupina trinástich mužov, otcov rodín, spolu s pánom kaplánom Libičom, rozhodli zúčastniť tejto akcie. Plný dojmov sa v sobotu večer vrátili späť domov ku svojím rodinám. Priložených niekoľko fotografií z tejto akcie nafotili účastníci akcie.