Poďakovanie za úrodu 09

Vložil Spravca webu, Ne, 13/09/2009 - 21:07
Do1
Do1
Do2
Do2
Do3
Do3
Do4
Do4
Do5
Do5
Do6
Do6
Do7
Do7
Do8
Do8
Do9
Do9
Do10
Do10

V nedeľu, 13.septembra 2009, bola omša o 9.00 hod vo Farskom kostole zameraná ako ďakovná svätá omša za úrodu spojenú s posvätením dožinkových vencov a vína. Pán dekan ThLic. Roman Stachovič na záver svätej omše posvätil tohtoročné dary, ktoré dopestovali naši poľnohospodári. A keďže táto slávnosť bola súčasťou Skalických dní 2009, po svätej omši sa preniesli tieto dary na Skalické námestie, na hlavnú tribúnu, kde boli súčasťou otvorenia posledného, tretieho dňa tohtoročných Skalických dní - festivalu tradícií, hudby a zábavy. Tam náš pán dekan slávnostne odovzdal tieto posvätené dary primátorovi Skalice, Ing. Stanislavovi Chovancovi. Primátor Skalice zároveň predstavil ThLic. Roman Stachoviča ako nového správcu skalickej farnosti. Pán dekan tiež predniesol pár pekných slov tentoraz "všetkým" obyvateľom Skalice. Prinášame vám niekoľko záberov z posviacky v kostole a tiež z námestia Skalice.