Uvedenie do úradu, veľká rozlúčka a vierozvestovia...

Vložil Spravca webu, Ut, 07/07/2009 - 11:55
UU1
UU1
UU2
UU2
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
D8
D8
D9
D9
D10
D10
D11
D11
D12
D12
D13
D13

Určite ste sa zamysleli o čom vlastne ten nadpis je. Je to o tohto týždňovom víkende v našej farnosti. V sobotu uvedenie do úradu nového dekana Skalického dekanátu a zároveň nového farára Skalickej farnosti ThLic. Romana Stachoviča a to generálnym vikárom Mons. Jánom Formánkom. A na sviatok slovanských vierozvestov, sv. Cyrila a Metoda, v nedeľu 5.júla 2009 veľká rozlúčka celej našej farnosti s naším doterajším pánom dekanom, ThLic. Ľudovítom Pokojným. Po štyroch rokoch a kuse vykonanej práce, odchádza do nového pôsobiska a to do Záhorskej Bystrice. Prišla sa rozlúčiť celá farnosť, mladí, starší, väčší i menší a nejedno oko nezostalo suché...
A čo dodať nakoniec. Možno ešte raz veľké ĎAKUJEME pán farár. Budeme na vás veľa myslieť!