Rím 2009 - púť k Svätému Otcovi a po stopách sv.Pavla apoštola

Vložil Spravca webu, Ut, 28/04/2009 - 22:18

Ako sme vás už informovali v nedeľných oznamoch, náš Rímskokatolícky farský úrad v Skalici v spolupráci s cestovnou kanceláriou AWERTRAVEL poriada v dňoch 24.-29. mája 2009 púť do Ríma. Cena je 199,- Eur.

  V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa v kancelárii farského úradu počas otváracích hodín.

  V cene je zahrnuté:
  - 3 x ubytovanie s polpenziou v 4 lôžkových bungalovoch so soc. zariadením a chladničkou.
  - doprava lux bus
  - poistenie insolventnosti
  - sprievodca, kňaz
  - komplexné cestovné poistenie 1,40 EUR/os./deň

   Program:

    1.deň: odchod zo Slovenska cca o 15.00 hod. cez Rakúsko do Talianska s krátkymi občerstvovacími prestávkami.
    2.deň: v ranných hodinách príchod do Ríma, prehliadka baziliky Sv. Pavla za hradbami, Koloseum, Opátstvo Tre Fontane, miesto kde bol svätý Pavol popravený, Rímske fóra – Fórum Románun, Fóra Trajana, Kapitol, Mamertínske väzenie. Pešia prehliadka významných rímskych námestí a fontán. Ubytovanie a večera.
    3. deň: po raňajkách celodenný pobyt pri mori (v prípade nepriaznivého počasia program v Ríme). Večera, ubytovanie.
    4.deň: po raňajkách odchod na audienciu. Po obede prehliadka baziliky Sv. Petra vo Vatikáne, fakultatívna návšteva Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou /vstup do múzeí nie je v cene/, možnosť výstupu na kupolu. Večera, ubytovanie.
    5.deň: po raňajkách pokračovanie programu v Ríme, prehliadka mesta, bazilika sv. Jána v Lateráne /rímska katedrála - matka chrámov/, Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v budove Scala Santa, bazilika Sv. Klementa, kde sa nachádza hrob a pozostatky sv. Cyrila, bazilika Santa Maria Maggiore, kde pápež Hadrian II. schválil staroslovienčinu za bohoslužobný jazyk. Prehliadka baziliky sv. Petra v okovách, kde sa nachádzajú okovy, ktorými bol sv. Peter zviazaný počas väznenia v Ríme. Nočná jazda na Slovensko.
    6. deň: Príchod do Skalice v doobedňajších hodinách.
    Orientačné ceny vstupov: Vatikánske múzeá 14,- EUR (v prípade potvrdenia z arcibiskupského úradu má organizovaná skupina zľavu, cena je 8,- EUR/os.),Kupola 5,- EUR peši, 7,- EUR výťahom, Koloseum 11,- EUR, celodenný lístok na metro 4,-EUR, jednorazový 1,- EUR – 75 min..
    Sprievodca má právo upraviť program podľa časových možností !
     PrílohaVeľkosť
     rim.pdf154.41 KB