DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

Vložil Spravca webu, Ne, 26/10/2008 - 22:51
DI1
DI1
DI2
DI2
DI3
DI3
DI4
DI4
DI5
DI5
DI6
DI6
DI7
DI7
DI8
DI8
DI9
DI9
DI10
DI10
DI11
DI11
DI12
DI12
DI13
DI13
DI14
DI14
DI15
DI15

V nedeľu 26.10.2008 si deti našej farnosti pripravili pre seniorov krátky kultúrny program.
V úvode náš pán dekan Ľudovít Pokojný všetkých privítal. V programe vystúpil detský spevokol Svetielko, deti s básničkami a ľudovými pesničkami spolu s hrou na hudobné nástroje. Program pokračoval divadelným predstavením "O troch prasiatkach", v ktorom sa predstavili viaceré deti našej farnosti.
Na záver bolo pre seniorov pripravené občerstvenie.
Ďakujeme všetkým organizátorom a ľudom dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto vydarenému popoludniu.