Detské omše vo fotografiách

Vložil Spravca webu, Ne, 05/11/2006 - 15:18
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P5
P5
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P9
P9
P10
P10
P11
P11
P12
P12
P13
P13
P14
P14
P15
P15

Tu Vám prinášame fotografie z detských svätých omší, ešte vedených dôstojným pánom Horkom. Ku koloritu detských omší v Skalici patrí neodmysliteľne detský spevácky zbor Svetielko. Fotografie z nácviku zboru pred omšou sú tu tiež priložené. Srdečne všetky deti so záujmom o spievanie pozývame zapojiť sa, prídite si snami zaspievať!