Rozlúčka s dp.Horkom - doplnené

Vložil Spravca webu, Po, 30/10/2006 - 13:40

V nedeľu sa s nami na svätých omšiach rozlúčil dôstojný pán kaplán Robert Horka, ktorý bol menovaný za duchovného otca farnosti Palárikovo.
Na jeho poslednú detskú omšu o deviatej hodine sa sním prišlo rozlúčiť veľa mladých rodín so svojimi deťmi. Deti, ktoré si v krátkom čase od spustenia detských svätých omší v Skalici, ktorých iniciátorom a hlavným režisérom bol práve odchádzajúci dôstojný pán Horka, nachádzali v stále hojnejšom počte cestu do nášho františkánskeho kostola na "svoje" detské omše s kázňou, ušitou na mieru práve malým detským dušičkám a vždy okorenenou poučnou rozprávkou z pera tohto pána kaplána. Táto rozlúčka bola sprevádzaná, tak ako každá detská svätá omša, detským spevokolom Svetielko, ktorý sa už tiež potešiteľne rozrástol. Prínos tohto spevokolu k atmosfére detských omší vysoko vyzdvihol aj odchádzajúci pán kaplán.
Zostáva nám už len odchádzajúcemu dôstojnému pánovi Horkovi zaželať veľa Božej pomoci k pôsobeniu v novej farnosti a veľa skvelých nápadov do ďalšej práce s deťmi.
Fotografie s detských svätých omší vedených dp.Horkom si môžete pozrieť tu