Rozlúčka s vdp. Vachanom

Vložil Spravca webu, Ut, 07/10/2008 - 11:41
Ka1
Ka1
Ka2
Ka2
Ka3
Ka3
Ka4
Ka4
Ka5
Ka5
Ka6
Ka6
Ka7
Ka7

V nedeľu 5. októbra 2008 sme sa na svätej omši o pol jedenástej rozlúčili s pánom kaplánom Danielom Vachanom. Rozlúčiť sa s ním prišli aj deti zo spevokolu Svetielko a zástupcovia Skalických veriacich. Pánovi kaplánovi prajeme veľa Božej pomoci na novom pôsobisku v Senci.