Kňaz Anthony Ojakaminor z Nigérie v Skalici

Vložil Spravca webu, Ne, 14/09/2008 - 21:45
Ni1
Ni1
Ni2
Ni2
Ni3
Ni3
Ni4
Ni4
Ni5
Ni5
Ni6
Ni6
Ni7
Ni7
Ni8
Ni8
Ni9
Ni9
Ni10
Ni10

Niekoľkými snímkami sa vrátime k dátumu 18. august 2008, kedy bol v našej farnosti na návšteve kňaz Anthony Efeturi Ojakaminor, oblát Panny Márie z Nigérie, ktorý je profesorom fondamentálnej a morálnej teológie a Sociálnej náuky Cirkvi. Vysvätený Jánom Pavlom II. v r. 1988 a od roku 1996 aj rektorom Rektor seminára oblátov Panny Márie v Nigérii. V tento deň mal príhovor na večernej svätej omši a po nej bola možnosť na spoločnú diskusiu, na ktorej odpovedal na rôzne otázky.