Opravy na kostolíku sv.Urbana znovu pokračujú

Vložil Spravca webu, Ne, 07/09/2008 - 16:44
Uo1
Uo1
Uo2
Uo2
Uo3
Uo3
Uo4
Uo4
Uo5
Uo5
Uo6
Uo6
Uo7
Uo7
Uo8
Uo8
Uo9
Uo9
Uo10
Uo10
Uo11
Uo11
Uo12
Uo12
Uo13
Uo13
Uo14
Uo14
Uo15
Uo15

Deň pracovného pokoja, pondelok 1.septembra 2008, využili mužovia z našej farnosti k ďalším prácam na kostolíku sv.Urbana. Pretože sa na výzvu nášho farského úradu zišli v hojnom počte, spravili aj kus práce. Nielen že obkopali základy kostolíka z vonkajšej strany, čo bolo v tento deň v pláne, ale stihli kompletne vybúrať podlahu v kostolíku, ktorá bola hlavnou príčinou zavlhnutia tejto stavby. V takomto stave teraz bude stavba zasa niekoľko mesiacov "odpočívať".
Ďakujeme všetkým mužom, čo prišli v tento deň pomôcť. Nech Vám Pán, na príhovor sv. Urbana, vynahradí Vašu námahu!
Informácie o prácach, ktoré sme uskutočnili na tomto kostolíku v minulosti nájdete tu