2.deň Loretánskych dní 08

Vložil Spravca webu, St, 03/09/2008 - 21:43
Stefan Novotny 2.9.,2.cast
Stefan Novotny 2.9.,2.cast
Stefan Novotny 2.9.,1.cast
Stefan Novotny 2.9.,1.cast

Prinášame vám záznam kázne z druhého dňa našich tohtoročných Skalických Loretánskych dní. Záznam kazateľa, ThDr.Štefana Novotného, kaplána Univerzitného pastoračného centra z Košíc je rozdelený kvôli veľkosti do dvoch častí.