Duchovná obnova pod ochranou ružencovej Panny Márie

Vložil Spravca webu, Ut, 17/10/2006 - 23:57

Záver minulého týždňa sa v našej farnosti niesol v znamení duchovnej obnovy pod ochranou putovnej sochy Ružencovej Panny Márie. Pri tejto príležitosti, si ružencové bratstvá dekanátu Skalica vykonali duchovnú obnovu.
Už v piatok večer pred svätou omšou bola do našej farnosti prenesená putovná sochy Ružencovej Panny Márie. V sobotu sa vo farskom kostole konala duchovná obnova pod vedením pátra Alberta Baka, OP, dominikána z Dunajskej Lužnej, ktorý prijal pozvanie organizátorov tejto obnovy, ružencového spoločenstva v Skalici. O 17.hodine bola duchovná obnova zakončená slávnostnou svätou omšou.
Na záver boli všetky Bratstvá pozvané na na duchovnú obnovu o rok znovu do Skalice, nakoľko obnova členov znamená obnovu nasadenia sa za modlitbu svätého ruženca a oživenie rodín a farností v dekanáte.
V nasledujúci deň, nedeľu, bola pokračovaním tejto slávnosti pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou oltárnou o 15.hodine.
Večer po svätej omši bola putovná socha ružencovej Panny Márie prevzatá veriacimi z Radošoviec.