Výlet detí našej farnosti do Modry

Vložil Spravca webu, Po, 30/06/2008 - 22:11
M1
M1
M2
M2
M3
M3
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M7
M7
M8
M8
M9
M9
M10
M10
M11
M11
M12
M12
M13
M13
M14
M14
M15
M15

Jeden krásny slnečný víkend trávili deti našej farnosti v bydlisku nášho pána dekana ThLic. Ľ. Pokojného. Celkom sa výletu v dňoch 21.-22.júna 2008 zúčastnilo 31 detí a 6 dospelých.

Boli sme ubytovaní v peknom domčeku rehoľných sestier Uršulínok z Modry. Navštívili sme observatórium Slovenskej Akadémie vied, všetci sme vyliezli až na vrchol 20metrov vysokej rozhľadne, ktorá bola asi polhodinu cesty od observatória. Tu sa nám naskytol krásny výhľad na južnú časť Malých Karpát, Bratislavu, atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice, Pezinok a celú západnú časť Podunajskej nížiny. Deň sme zakončili turnajom vo futbale, hrami a vrcholom dňa bol táborák a program detí, ktorý si pripravovali počas celého dňa. V nedeľu sme všetci skoro ráno vstali, boli sme na svätej omši v kaplnke, kde sme aj všetci spolu spievali pesničky Svetielka. Dopoludnie sme potom strávili v spoločnosti maminky nášho pána dekana, ktorá nám pripravila výborný koláč a my sme sa mohli hrať na dvore. Odpoludnia sme sa najedli, zbalili sa a išli na očakávanú modranskú zmrzlinu, ktorá nám všetkým veľmi chutila. Domov sme prišli unavený, špinavý, nevyspatý a plný zážitkov.