Naše akcie vo fotografii

Vložil Spravca webu, Ne, 08/06/2008 - 15:02
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
B5
B5
B6
B6
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
D8
D8
D9
D9

Niekoľkými fotografiami sa vraciame späť k trom tohtoročným akciám v našej farnosti. Procesia k Božskému srdcu (foto B), Deň matiek v útulni(D) a Farský majáles(M) sú na týchto obrázkoch.