Jendruchovci v Skalici

Vložil Spravca webu, Ne, 03/02/2008 - 22:28
J1
J1
J2
J2
J3
J3
J4
J4
J5
J5
J6
J6
J7
J7
J8
J8
J9
J9
J10
J10

V dnešnú nedeľu, 3.2.2008, nám svätú omšu o 10.30 hodine prišli svojím spevom spríjemniť vzácni hostia. Súrodenci Jendruchovci, ktorí nás navštívili už viac krát, znovu zavítali medzi nás. Prinášame Vám niekoľko fotografií nielen z tejto svätej omše, ale aj poobedňajšieho koncertu Súrodencov Jendruchovcov v našom farskom kostole.