2% z daní pre občianske združenie MICHAEL

Vložil Spravca webu, Ne, 27/01/2008 - 23:05

Milí priatelia.

Je to po prvý krát, čo si Vás dovoľujeme požiadať o podporu občianskeho združenia MICHAEL, ktoré úzko spolupracuje s rímskokatolíckou farnosťou sv. Michala archanjela v Skalici.
Na základe kultúrneho dedičstva nadobudnutého generáciami Skaličanov a v rámci názorového pluralizmu má naše občianske združenie MICHAEL za cieľ napomáhať celistvý rozvoj občanov Skalice, a to po stránke fyzickej i duševnej. Svedčia o tom akcie v rokoch 2006 a 2007, na ktorých sa už mnohí zúčastnili.
Keďže sa blíži obdobie, kedy môžete napomôcť jeho činnosti poukázaním 2% z Vašich
už zaplatených daní, a podľa svojho uváženia aj informovať o tejto možnosti iných darcov
vo svojom okolí, obraciame sa na Vás s touto prosbou o podporu, aby sme mohli aj v tomto roku 2008 bohato napĺňať náš cieľ. Ako pomôcku prikladáme stručný návod a potrebné údaje o našom združení.
Srdečne ďakujeme za Vašu podporu a prajeme veľa Božieho požehnania!
občianske združenie MICHAEL

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% Z DANE
PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE MICHAEL

a) zamestnanci, ktorým vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmu za rok 2007 zamestnávateľ
1. Do 15. 2. 2008 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil a potvrdil priložené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
3. Z tohto potvrdenia zistíte potrebné informácie pre vyplnenie druhého tlačiva s názvom VYHLÁSENIE ( ide o riadky 9, 10 a 11)
4. VYHLÁSENIE po vyplnení všetkých údajov podpíšte.
5. Obe tlačivá (POTVRDENIE a VYHLÁSENIE) doručte do 30. 4. 2008 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
6. Daňový úrad má 90 dní na prevedenie Vašich 2% zo zaplatených daní.

b) právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie za rok 2007 sami
1. V príslušnom daňovom priznaní (PO, FO typ A alebo B) vyplňte údaje o Prijímateľovi 2%, a to v tej časti daňového priznania, ktorá má názov „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov....“.
V našom prípade:

Obchodné meno alebo Názov prijímateľa: MICHAEL
Sídlo: Nám. slobody 22, 909 01 Skalica
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37993143

2. Do 31. 4. 2008 odovzdajte daňové priznanie na príslušný daňový úrad. Podmienkou je samozrejme úhrada prípadných nedoplatkov dane do uvedeného termínu.

PrílohaVeľkosť
Potvrdenie o zaplateni dane 2008.doc41.5 KB
Potvrdenie o zaplateni dane 2008.pdf63.72 KB
Info 2percenta 2008.pdf176.11 KB
Vyhlasenie 2percenta 2008.doc53.5 KB
Vyhlásenie 2percenta 2008.pdf101.9 KB