Karneval detí našej farnosti ako odmena za Dobrú novinu - ešte raz doplnené!

Vložil Spravca webu, Ne, 27/01/2008 - 22:41
KJ1
KJ1
KJ2
KJ2
KJ3
KJ3
KJ4
KJ4
KJ5
KJ5
KJ6
KJ6
KJ7
KJ7
KJ8
KJ8
KJ9
KJ9
KJ10
KJ10
KJ11
KJ11
KJ12
KJ12
KJ13
KJ13
KJ14
KJ14
KJ15
KJ15

Najmä pre deti našej farnosti, ktoré sa cez Vianočné sviatky zúčastnili ako koledníci pre Dobrú novinu (o tejto akcii píšeme tu), bol pripravený karneval masiek v našej útulni. Tanec, hry, bohatá tombola, to všetko za výdatnej podpory nášho DJ Fredyho. Zašantili si nielen deti, ale aj niektorí rodičia. Prišli nás povzbudiť aj duchovní zástupcovia našej farnosti, pán dekan Ľudovít Pokojný, obidvaja páni kapláni a tiež sestra Bohumila. Veľká vďaka patrí partii rodičov, ktorí nielen že perfektne zvládli celú organizáciu Dobrej noviny v našej farnosti, ale ako odmenu pre naše deti pripravili aj tento karneval.
21.1.2008 doplnené foto z dielne resp. fotoaparátu pána Ivana Peťka
27.1.2008 doplnené foto od pána Janka Pavlíka