Koledovníci Dobrej noviny - DOPLNENÉ

Vložil Spravca webu, Pia, 04/01/2008 - 23:45
DN9
DN9
DN10
DN10
DN11
DN11
DN12
DN12
DN13
DN13
DN14
DN14
DN1
DN1
DN2
DN2
DN3
DN3
DN4
DN4
DN5
DN5
DN6
DN6

Niekoľkými slovami sa ešte raz vrátime k priebehu Dobrej noviny v našej farnosti.
Doplnené sú tiež fotografie nielen z priebehu koledovania v našej farnosti, ale aj z príprav na túto akciu-tu sú sľúbené informácie:
V priebehu decembra prebehla najväčšia akcia detí našej farnosti – koledovanie DOBREJ NOVINY.
Deti sa už od začiatku mesiaca pripravovali na koledu, ktorá prebehla 26.decembra v čase od 14:00hod do 18:30hod. Všetky deti veľmi obetavo a s nadšením pripravovali program koledovania, učili sa koledy, vinše a piesne a taktiež poznávali samých seba a svojich kamarátov. Pripravovali si kostýmy, s ktorými im často krát pomáhali aj ich rodičia a príbuzní. Preto patrí vďaka aj im za to, že vo svojich deťoch videli tých ozajstných poslov Vianoc a Dobrej noviny.

Niekoľko informácií o Dobrej novine:
- koledovanie Dobrej noviny poriada eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami
- s koledovaním Dobrej noviny je spojená verejná zbierka určená pre pomoc ľuďom v núdzi v afrických krajinách
- na celom Slovensku sa koledovania účastní každoročne viac ako 25 000 detí a dospelých
- koleduje sa vo viac ako 3 000 obciach na celom Slovensku
- tento rok prebehol už 13.ročník
- doteraz Dobrá novina podporila projekty v deviatich afrických krajinách sumou viac ako 100 miliónov korún.

Ako to všetko dopadlo u nás:
- koledovalo 48 detí (pravdaže rátame do tohto počtu aj deti, ktoré sa pripravovali a nemohli sa pre nemoc zúčastniť)
- deťom pomáhalo 18 dospelých
- pomáhali ich rodičia, starí rodičia a príbuzní
- vyzbieralo sa celkovo 81 250,50 Sk
- peniaze boli vložené na účet Dobrej noviny 27.decembra 2007
- v prípade Vášho záujmu môžete viac informácií získať u p.Hany Ondírkovej alebo p. Viery Hornáčkovej
- tiež aj na Dobrá novina

Ďakujeme vdp. dekanovi Pokojnému, dp. kaplánovi Čižmárovi, dp. kaplánovi Vachanovi, rehoľným sestričkám Bohumile a Michaele a hlavne všetkým ĎEŤOM našej farnosti za ich obetavosť, zodpovedný prístup a skvelú náladu a svetlo, ktoré do tohto projektu dali.

Vinšujeme Vám tieto sviatky,
Krista Pána narodenie,
aby Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia,
Božského požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské!

Pôvodný príspevok:

A ako sme už informovali tu
aj v našej farnosti sa skupina mladých dobrovoľníkov pripravila na koledovanie Dobrej noviny. Síce koledovanie už prebehlo, i tak Vám prinášame niekoľko fotografií z nedeľnej detskej omše, na ktorej boli koledovníci naším pánom dekanom požehnaní a zároveň povzbudení do tohto dobrého diela. Priložené fotografie sú práve z tohto požehnania.