Zbierka ošatenia pre chudobných

Vložil Spravca webu, Ne, 11/11/2007 - 23:37

Ďakujeme všetkým, ktorí v hojnej miere prispeli k zbierke použitého šatstva pre chudobných a núdznych. V sobotu do obeda sme spoločne naplnili takmer celú útulňu vo Františkánskom kostole.
Poďakovanie patrí aj tým, ktorí túto zbierku organizačne zabezpečovali.
Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.