Hodová sv.omša 2006 v Skalici

Vložil Spravca webu, Ne, 01/10/2006 - 21:06
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10

Tohtoročná hodová svätá omša bola u nás spojená so slávnostnou prísahou novo zvolených členov do pastoračnej rady našej farnosti.