Otec arcibiskup v sobotu v Skalici birmoval mladých.

Vložil Spravca webu, Št, 28/09/2006 - 11:26

V sobotu 23.9.2006 prežila naša farnosť krásnu slávnosť. Mladých ľudí, už viac ako rok sa pripravujúcich na prijatie sviatosti birmovania, prišiel na tejto ceste posilniť a odovzdať im túto sviatosť otec arcibiskup Ján Sokol.
Krásna slávnosť, doprevádzaná spevom mladých farníkov zo Skalice, bola ovocím práce nášho pána farára a pánov kaplánov so skupinou mladých, po Bohu chtivých dievčat a chlapcov, pričom počas prípravy mladí birmovanci absolvovali i viacero spoločných výletov.
Otec arcibiskup sa počas svojej návštevy v Skalici stretol aj s primátorom Skalice a tiež starostami obcí našej filiálky. Pred odchodom si pozrel ešte aj naše vzácne pamiatky, ako napríklad Loretánsku kaplnku v kostole Milosrdných bratov, karner sv. Anny s inštalovanou výstavou Tele – well (projekt Mateja Kréna) , tiež aj krížovú cestu na kalvárii spolu s krásnou scenériou Skalice v pohľade od rotundy.

Týmto chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii svätej omše s otcom arcibiskupom a jeho návštevy v našej farnosti. Nech Vám to dobrotivý Pán odmení svojím požehnaním!

Aktualizované - bola doplnená fotodokumentácia, môžete si ju pozrieť tu