Loretánske dni 2007, piatok

Vložil Spravca webu, So, 08/09/2007 - 00:33
4
4
5
5
6
6
7
7

Dôstojný pán Daniel Dian, šéfredaktor časopisu Duchovný pastier, slúžil v piatok svätú omšu k Loretánskej Panne Márii. K zvukovému záznamu kázne je priložený i zvukový záznam dvoch piesní skalického gospelového spevokolu MY, ktoré odzneli na tejto slávnosti. K fotografiám z tejto večernej omše sú priložené aj fotografie nášho prispievateľa zo soboty, kedy bola socha Panny Márie Loretánskej prenášaná do Farského kotola.