Celodenná poklona v Skalici už tento štvrtok

Vložil Spravca webu, Po, 06/08/2007 - 13:57

Už tento štvrtok, 9. augusta 2007, sa vo farskom kostole sv. Michala, archanjela bude konať Celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Srdečne Vás pozývame prežiť tento milostiplný čas v našom spoločenstve.

Program Celodennej poklony Najsvätejšej sviatosti oltárnej:

termín: štvrtok 9. augusta 2007,
miesto: Skalica - farský kostol sv. Michala, archanjela

Prichádza čas, ba už je tu, keď sa všetci praví ctitelia
budú klaňať Bohu v duchu a v pravde.
Lebo sám Boh hľadá takých ctiteľov.
Evanjelium podľa Jána

6.30 príležitosť ku sv. zmierenia
7.00 sv. omša – Eucharistia 1. časť (Daniel Vachan)
7.45 vyloženie Najsvätejšej sviatosti oltárnej ku poklone
9.00 pobožnosť s litániami k najsvätejšiemu menu Ježiš
a modlitba sv. ruženca (tajomstvá radosti)
12.00 modlitba Anjel Pána a modlitba sv. ruženca (tajomstvá svetla)
15.00 pobožnosť s litániami k predrahej Kristovej krvi
a modlitba sv. ruženca (tajomstvá bolesti)
17.00 príležitosť ku sv. zmierenia
17.15 pobožnosť s litániami k najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu,
modlitba sv. ruženca (tajomstvá slávnostné)
a požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
18.00 sv. omša – Eucharistia 2. časť (Ľudovít Pokojný)

Mimo uvedeného programu je možné konať si súkromnú poklonu pred sviatostným Spasiteľom.

Program si môžete vytlačiť z prílohy.

PrílohaVeľkosť
98 Oznamy 6-12 aug - Farská poklona.pdf52 KB