Slávnosť Božieho Tela zo Skalice do celého sveta

Vložil Spravca webu, Po, 11/06/2007 - 23:47

V nedeľu 10.júna 2007 prežila naša farnosť nezvyklú udalosť. Vonkajšiu slávnosť Božieho Tela, ktorú k nám prišiel celebrovať arcibiskup Mons. Ján Sokol spolu s viacerými kňazmi a bohoslovcami našej diecézy prenášala Slovenská televízia v priamom prenose na programe STV 1. Účastníkom svätej omše už viac ako hodinu pred začiatkom spríjemňovali chvíle čakania spevácke skupiny. Škoda len, že ich spevácke výkony boli prerušované zvukármi, ktorí si pripravovali techniku. Takto sa nám predstavili postupne gospelová skupina zo Skalice "MY", spevokol z Holíča a detský spevokol zo Skalice - Svetielko.
O desiatej hodine sa naplno začala slávnosť už aj v priamom televíznom prenose. Divákov pri televíziách určite upútalo perfektne pripravené a upravené miesto slávnosti, na čom majú veľký podiel mnohý veriaci zo Skalice a okolia. Tak isto sa celé mesto Skalica blysklo svojím vynoveným námestím pred divákmi takmer z celej Európy.
Na slávnosti sa zúčastnilo aj veľa krojovanej mládeže, starostovia okolitých obcí a poslanci Skalického mestského úradu.
Po skončení obradov svätej omše nasledovala vlastná procesia so Sviatosťou oltárnou v okolí námestia. Boli pripravené tri oltáriky - zastavenia.
Po návrate procesie späť na k obetnému stolu a po zaspievaní Pápežskej hymny veriacimi, sme všetci dostali požehnanie od pána arcibiskupa.

Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k riadnemu priebehu tejto krásnej slávnosti.

Fotografie z celej slávnosti si môžete pozrieť tu

Fotografie z príprav k tejto slávnosti sú umiestnené tu

Oznamy o príprave tejto slávnosti si môžete pozrieť tu

a technické oznamy zasa tu