Sväté Misie v Skalici, 2007

Vložil Spravca webu, Po, 14/05/2007 - 23:38
9.záverečný deň Svätých misií - Prostriedky vytrvalosti
9.záverečný deň Svätých misií - Prostriedky vytrvalosti
8.deň Svätých misií - Modlitba a Mária
8.deň Svätých misií - Modlitba a Mária
7.deň Svätých misií - VIERA
7.deň Svätých misií - VIERA
6.deň Svätých misií - EUCHARISTIA
6.deň Svätých misií - EUCHARISTIA
5.deň Svätých misií - Kto je Kristus?
5.deň Svätých misií - Kto je Kristus?
4.deň Svätých misií - ZMIERENIE
4.deň Svätých misií - ZMIERENIE
3.deň Svätých misií - Hriech a obrátenie
3.deň Svätých misií - Hriech a obrátenie
2.deň Svätých misií - Večný cieľ života
2.deň Svätých misií - Večný cieľ života
1.deň Svätých misií - Môj zmysel života
1.deň Svätých misií - Môj zmysel života

V našej farnosti sa po pár dlhých rokoch (posledné sväté misie u nás prebehli ešte v roku 2001)znovu "rozhorel" misionársky oheň lásky, obety a porozumenia.
Počas desiatich májových dní roku 2007, sa nám na všetkých omšiach konaných či už priamo v Skalici, alebo na filiálkach našej farnosti prihovárali otcovia Redemptoristi zo Starých hôr.
Aby sa Božie slová prostredníctvom týchto vojakov viery dostali ku všetkým, ktorí to potrebujú, pričom možno nemali možnosť priamo sa zúčastniť týchto kázní - prinášame Vám zvukové nahrávky jednotlivých kázní.
Bližšie o priebehu svätých misií konaných v Skalici sa môžete dozvedieť i tu