Spoločne za Európu 2007 II., pokračovanie

Vložil Spravca webu, Po, 07/05/2007 - 12:28

2. medzinárodné stretnutie
organizované hnutiami a kresťanskými spoločenstvami z rôznych cirkví

Tlačová správa č. 2

SPOLOČNE PRE EURÓPU
STUTTGART (Nemecko) – sobota 12. MÁJA 2007
Palasport Hanns Martin Schleyer

TV NOE bude celé stretnutie vysielať v priamom prenose od 10.00 – 18.00 hod.

s paralelnými podujatiami v rôznych európskych mestách
od Paríža po Moskvu, od Belfastu po Madrid, od Budapešti po Prahu

„SPOLOČNE PRE EURÓPU“ je podujatie, ktoré chce byť svedectvom
inšpirovaným hodnotami bratstva a zdieľania
Chce ponúknuť príspevok na prekonanie predsudkov, nacionalizmov, historických rán, sociálnych konfliktov, strachu z budúcnosti a zo straty identity.

„SPOLOČNE“ 250 hnutí a komunít z celej Európy
aby sa vytvorili mosty medzi kultúrami a rôznymi národmi, medzi občanmi a inštitúciami

PROGRAM

• Historicko-kultúrne a duchovné prehĺbenia: Ulrich Parzany, evanjelický pastor, Pro-Christ, Nicky Gumbel, prezident Alpha International (Anglikánska cirkev), Andrea Riccardi, zakladateľ komunity sv. Egídia a Chiara Lubichová, zakladateľka Hnutia fokoláre.

Ulrich Parzany e Nicky Gumbel sa zamerajú na návrat k radikálnosti Evanjelia, ktoré počas minulých storočí významne prispelo k duchovnému, kultúrnemu a sociálnemu bohatstvu Európy – z ktorého počas posledných desaťročí rozkvitli v rôznych Cirkvách miriády nových foriem kresťanského života: hnutia a nové kresťanské komunity. Andrea Riccardi sa vo svojom príhovore zamyslí na budúcnosťou Európy. Chiara Lubichová prehĺbi tajomstvo smrti-zmŕtvychvstania, ktoré je centrálnym bodom kresťanstva a z ktorého prýšti lymfa, ktorá dáva silu prekonávať rozdrobenia a konflikty a dáva život novej kultúre, kultúre spoločenstva.

• Fakty zo života a iniciatívy prebiehajúce v Európe budú v centre druhej časti programu. Ukážu ako hnutia a nové komunity:
o Podporujú život rodiny;
o Vplývajú na svet práce a ekonomiky;
o Vytvárajú vzťahy bratstva a solidarity s chudobnými a s ľuďmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivých situáciách
o Angažujú sa pre spravodlivosť a pre pokoj vo svete
o napomáhajú spolunažívaniu v meste a prinášajú odpoveď pre multikulturálnu spoločnosť.

Zaznejú svedectvá, ktoré aj keď sú osobné a ohraničené, zvýraznia plody súdržnosti a obrody spoločenského tkaniva, a to vďaka štýlu života, ktorý nesie stopu spoločenstva, ako príspevok pre budovanie Európy, ktorá bude schopná čeliť mnohorakým výzvam dnešných čias. Každé hnutie vďaka svojej špecifickej charizme vyjadruje práve jednu z odpovedí Ducha Svätého na požiadavky našich čias.

• Dialóg s predstaviteľmi európskych štátnych a ekumenických inštitúcií,
ktorí vystúpia v prvej časti, keď budú hovoriť o tom, čo dozrelo po prvom podujatí v roku 2004 a na záver, keď budú hovoriť o perspektívach. Medzi pozvanými hosťami sú: Jacques Barrot, odpredseda Európskej komisie; Romano Prodi, predseda talianskej vlády; Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov; Anastasios Yannulatos, pravoslávny arcibiskup Tirany a Albánska, jeden z predsedov Svetovej rady cirkví (CEC) ; Arnold de Clermont, predseda Konferencie európskych cirkví (KEK) a predseda Francúzskej protestanskej federácie

• Posolstvo Európe. Záverečná časť programu podujatia: predovšetkým to bude vyjadrenie úsilia hnutí a cirkevných komunít z rôznych cirkví a návrh pre spoluprácu a zaangažovanie politikov a občianskych autorít.

• Umelecké vystúpenia umelcov z rôznych krajín a kultúr budú sprevádzať celý program a zviditeľnia bohatstvo a rôznosť európskeho kultúrneho dedičstva.

Od roku 2004 … - „Spoločne pre Európu“ je predovšetkým spoločnou cestou hnutí a komunít z rôznych cirkví, „laboratóriom“ Európy, rodinou zmierených národov. Jednou z etáp na tejto ceste bolo prvé podujatie v Stuttgarte 8. mája 2004.

Do roku 2007 - Tento proces spoločenstva, začatý v roku 1999 niekoľkými katolíckymi a evanjelickými hnutiami z Nemecka a Talianska sa postupne rozširoval na francúzske hnutia a na anglikánsku a pravoslávnu cirkev v ďalších európskych krajinách. Počas prípravy podujatia v roku 2007 sa ku skupine hlavných organizátorov pridal komitát „priatelia Stuttgartu“, ktorý tvorí viac ako 50 hnutí a komunít pochádzajúcich z Albánska, Belgicka, Nemecka, Francúzska, Holandska, Talianska, Luxemburska, Nórska, Rakúska, Poľska, Ruska, Švajčiarksa, Slovenska a zo Španielska. Preto aj prípravná etapa podujatia Spoločne pre Európu mala výrazne európsky rozmer.

„Spoločne pre Európu“ bude zároveň slúžiť ako príprava na III. Ekumenické zhromaždenie v Sibiu (Rumunsko).

Bude mu predchádzať
kongres pod názvom ‘SPOLOČNE NA CESTE’ určený pre zodpovedných a spolupracovníkov z hnutí a komunít, ktorý sa uskutoční v Stuttgarte od 10. do 11. mája 2007.

Prebehne viac ako 20 diskusných skupín a 14 okrúhlych stolov, na ktorých sa budú rozoberať početné témy: evanjelizácia, ekumenizmus, manželstvo a rodina, ochrana života, politická angažovanosť, emigrácia, ekonómia, masmédiá, pokoj a spravodlivosť.

Organizátori stretnutia: Friedrich Aschoff, Charizmatická obnova Evanjelickej cirkvi v Nemecku; Christophe D’Aloisio, Syndesmos – Bratstvo 126 spoločenstiev pravoslávnej mládeže; Nicky Gumbel, Alpha International - Evanjelizačné kurzy Anglikánskej cirkvi v Anglicku; Chiara Lubichová, Hnutie fokoláre; Michael J. Marmann, Hnutie Schönstatt (katolícke); Helmut Nicklas, YMCA, Medzinárodné ekumenické združenie mladých kresťanov; Ulrich Parzany, Pro Christ, program evanjelizácie v evanjelicko-luteránenskej Cirkvi; Gerhard Pross, koordinátor periodických kongresov zodpovedných za evanjelické hnutia; Andrea Riccardi, Komunita sv. Egídia; Thomas Römer, YMCA v Monaku; Gérard Testard, Fondacio - v katolíckej cirkvi vo Francúzsku; Sr. Anna-Maria aus der Wiesche, Komunita Kristovo bratstvo v Selbitz, Evanjelicko-luteránska cirkev.

Ďalšie informácie na: www.europ2007.org – info@europ2007.org

PrílohaVeľkosť
Spoločne_pre_Európu_II..pdf99.09 KB