Sväté misie - harmonogram na filiálkach.

Vložil Spravca webu, Ut, 24/04/2007 - 10:02

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Skalica Vás pozýva k duchovnej obnove, ktorou nás budú sprevádzať o.Redemptoristi zo Starých Hôr.

Sväté misie, 12. - 20. mája 2007

Program pre filiálky Skalickej farnosti - Prietržku, Vrádište a Mokrý Háj.

Sobota 12. mája - Môj zmysel života
18.00 slávnostný začiatok misií Prietržka
18.00 slávnostný začiatok misií Mokrý Háj

Nedeľa 13.mája - Večný cieľ života
8.00 sv.omša Prietržka
9.30 sv.omša Vrádište
11.00 sv.omša Mokrý Háj
16.00 katechéza pre ženy (farský kostol v Skalici)

Pondelok 14.mája - Hriech a obrátenie
18.00 sv.omša Mokrý Háj
18.45 katechéza pre mužov (farský kostol v Skalici)

Utorok 15.mája - Zmierenie
16.00 sv.omša pre deti (farský kostol v Skalici)
18.00 sv.omša Prietržka

Streda 16.mája - Kto je Kristus?
18.00 sv.omša Vrádište

Štvrtok 17. mája - Eucharistia
16.00 sv.omša pre deti (farský kostol v Skalici)
16.30 sv.omša Prietržka
18.00 sv.omša Vrádište
18.00 sv.omša Mokrý Háj
18.45 Eucharistická poklona (farský kostol v Skalici)

Piatok 18.mája - Viera
18.00 sv.omša Prietržka
18.45 stretnutie s mládežou od 14 rokov (farský kostol v Skalici)

Sobota 19.mája - Modlitba a Mária
16.00 katechéza: Angažovanie kresťana v dnešnom svete (farský kostol v Skalici)
18.00 sv.omša Vrádište
18.45 stretnutie s mládežou od 14 rokov (farský kostol v Skalici)

Nedeľa 20.mája - Prostriedky vytrvalosti
8.00 sv.omša Prietržka
9.30 sv.omša Vrádište
11.00 sv.omša Mokrý Háj

Zároveň sa bude vysluhovať Sviatosť zmierenia:
Prietržka, Vrádište, Mokrý Háj: 1hod. pred i počas sv.omše
Skalica: Pondelok - Piatok, 6.30 - 8.00 / 10.00 - 12.00 / 17.00 - 20.00

Program vo forme plagátu si môžete stiahnuť aj vytlačiť z prílohy a použiť pre svoje potreby, prípadne pre informovanie a pozvanie všetkých ľudí dobrej vôle na túto jedinečnú možnosť duchovnej obnovy.

PrílohaVeľkosť
Misie filiálky.pdf4.18 MB