Mediálna manipulácia aj v Skalici...

Vložil Spravca webu, Ne, 22/04/2007 - 22:52

Nie, takto to nie je. To však prišiel medzi nás vdp. Jozef Kováčik, riaditeľ Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska a hovorca Konferencie biskupov Slovenska, aby nám pohovoril nielen o tejto téme, ale tiež o možnostiach vplyvu našich "kresťanských médií". Ako spomenul počas svojho príhovoru, z všetkých ľudí, ktorý sa hlásia ku kresťanstvu v jednotlivých farnostiach, navštevuje sväté omše pravidelne sotva 30% kresťanov. Kde sú tí ostatní? Musíme dokázať osloviť aj ich. Kresťanskými médiami - televíziou, rádiom, alebo aj už momentálne najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sa médiom - internetom.
Ako dobrý príklad takéhoto novovzniknutého média nám vdp. Kováčik predstavil unikátny projekt kresťanskej televízie v Čechách, ktorá však úzko spolupracuje a pokrýva aj celé územie Slovenska za pomoci spolupráce so slovenskou TV Lux. Ide o televíziu TV NOE, ktorú nám vdp. Kováčik predstavil, porozprával o jej úlohe a financovaní, pričom vyzdvihol najmä jej poslanie a prínos v tejto ťažkej dobe.
Záverom len pripomíname, že TV Noe sa dá prijímať zo satelitu, resp. v káblovom rozvode televízie, tam kde je takýto rozvod a samozrejme tam, kde nám prevádzkovateľ káblovky umožní prijímať túto televíziu (je to však na nás, či si dokážeme presadiť takúto požiadavku). Najjednoduchšou formou pre užívateľov internetu je priame pripojenie na stránky televízie - www.tvnoe.cz

Živé vysielanie si môžete pozrieť priamo tu