Sväté misie v našej farnosti - presný harmonogram - už od 12. do 20.mája2007 !

Vložil Spravca webu, Ut, 24/04/2007 - 10:03

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Skalica Vás pozýva k duchovnej obnove, ktorou nás budú sprevádzať o.Redemptoristi zo Starých Hôr.

Sväté misie, 12. - 20. mája 2007

Kompletný program misií v Skalici bude vo Farskom kostole na námestí.

Sobota 12. mája - Môj zmysel života
18.00 slávnostný začiatok misií

Nedeľa 13.mája - Večný cieľ života
7.00 sv.omša
9.00 sv.omša pre deti
10.30 sv.omša
16.00 katechéza pre ženy
18.00 sv.omša

Pondelok 14.mája - Hriech a obrátenie
7.00 sv.omša
18.00 sv.omša
18.45 katechéza pre mužov

Utorok 15.mája - Zmierenie
7.00 sv.omša
16.00 sv.omša pre deti
18.00 sv.omša

Streda 16.mája - Kto je Kristus?
7.00 sv.omša
18.00 sv.omša

Štvrtok 17. mája - Eucharistia
7.00 sv.omša
9.00 sv.omša
16.00 sv.omša pre deti
18.00 sv.omša
18.45 Eucharistická poklona

Piatok 18.mája - Viera
10.00 sv.omša so sviatosťou pomazania chorých
18.00 sv.omša pre manželov s obnovou manželský sľubov
18.45 stretnutie s mládežou od 14 rokov

Sobota 19.mája - Modlitba a Mária
7.00 sv.omša
16.00 katechéza: Angažovanie kresťana v dnešnom svete
18.00 sv.omša
18.45 stretnutie s mládežou od 14 rokov

Nedeľa 20.mája - Prostriedky vytrvalosti
7.00 sv.omša
9.00 sv.omša pre deti
10.30 slávnostné ukončenie misií
18.00 sv.omša - domáci kňaz

Zároveň sa bude počas všetkých dní vysluhovať Sviatosť zmierenia:
Všetci: Pondelok - Piatok
6.30 - 8.00
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00

Chorí: Utorok 9.00 - 12.00

Program vo forme plagátu si môžete stiahnuť aj vytlačiť z prílohy a použiť pre svoje potreby, prípadne pre informovanie a pozvanie všetkých ľudí dobrej vôle na túto jedinečnú možnosť duchovnej obnovy.

Súvisiaci program priebehu misií v filiálkach našej farnosti - Prietržka, Vrádište, Mokrý Háj - si môžete pozrieť tu

PrílohaVeľkosť
Misie Skalica.pdf4.1 MB