Veľkonočné Trojdnie v Skalici.

Vložil Spravca webu, Po, 02/04/2007 - 09:01

V tomto týždni si Cirkev pripomína tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Pozývam Vás preto na liturgiu tohto týždňa, a najmä na obrady Veľkonočného Trojdnia.
Počas týchto dní zotrvajme v atmosfére uzobranosti a posvätného ticha.

Zelený štvrtok:
18.00 sv. omša na Pamiatku Pánovej večere (Farský kostol)
21.00 ukonč. poklony Sv. Oltárnej vo farskom kostole
Veľký piatok:
9.00 modlitba sv. ruženca vo farskom kostole
10.00 pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii
15.00 obrady Veľkého piatku (Farský kostol)
21.00 koniec poklony Sv. Oltárnej vo farskom kostole
Biela sobota :
8.00 – 18.30 poklona Sv. Oltárnej vo farskom kostole
8.30 – 17.30 poklona Sv. Oltárnej u františkánov
9.00 – 18.00 poklona Sv. Oltárnej u milosrdných
20.00 - Veľkonočná vigília (Farský kostol)

Pre tých, čo majú záujem o hlbšie prežitie týchto sviatkov, ponúkame aj niekoľko textov k zamysleniu. Tieto texty sú uverejnené na portáli Christ-Net.sk a môžete si ich pozrieť tu