LENIVOSŤ - 6.deň Duchovnej obnovy

Vložil Spravca webu, So, 17/03/2007 - 23:25
1.kazen 17.3.07
1.kazen 17.3.07
2.kazen 17.3.07
2.kazen 17.3.07
3.kazen 17.3.07
3.kazen 17.3.07

V ďalší deň duchovnej obnovy, spomenul pán kaplán Marián Mikuš z Radošoviec vo svojej kázni, predposledný zo siedmych hlavných hriechov, a to hriech LENIVOSŤ. Príčiny LENIVOSTI definoval ako stratu motivácie do ďalšej práce, strach pred niečím, čo nás čaká v blízkej budúcnosti, odkladanie toho čo máme urobiť, fyzická lenivosť, tendencia k vyhoretiu... Všetky myšlienky kazateľa si môžete vypočuť v priloženej nahrávke.