SMILSTVO - 5.deň Duchovnej obnovy

Vložil Spravca webu, Pia, 16/03/2007 - 23:28
K1
K1
K2
K2
1.kazen 16.3.07
1.kazen 16.3.07
2.kazen 16.3.07
2.kazen 16.3.07
3.kazen 16.3.07
3.kazen 16.3.07

Páter Vikartovský sa počas piatkovej homílie z cyklu kázní o siedmych hlavných hriechoch, venoval hriechu, ktorého vnímanie sa v očiach verejnosti za posledné desaťročia najviac zmenilo. Ako v úvode spomenul, ľudstvo sa stále viac obáva rôznych pandémií, epidémií, nákaz, chorôb, povodní ... ale akosi sa pomaly nebojí hriechu! A pritom SMILSTVO je hriech, ktorý položil na lopatky aj najväčších a najsvätejších ľudí.Spojenie smilstva s pohlavným pudom, ktoré je druhým najsilnejším pudom (po sebazáchove)robí z neho veľmi ťažkú zbraň v rukách zlého ducha. Dynamickú kázeň na túto tému si môžete znovu vypočuť v priloženej nahrávke.
Len pripomíname, že bola doplnená nahrávka aj za prvý deň duchovnej obnovy.