ZÁVISŤ - 4.deň Duchovnej obnovy

Vložil Spravca webu, Št, 15/03/2007 - 22:35
1.kazen 15.3.07
1.kazen 15.3.07
2.kazen 15.3.07
2.kazen 15.3.07
3.kazen 15.3.07
3.kazen 15.3.07

Pán farár Ragula pokračoval v cykle kázní našej duchovnej obnovy zamyslením sa nad ďalším z hlavných hriechov a to ZÁVISŤOU.Závisť je definovaná ako "smútok z dobra blížneho" - niekto má niečo, čo ja nemám - je to vlastne pozícia sudcu, človek sa vyvyšuje na Božie miesto - prečo on a nie ja? Je to ďalší z hriechov, ktorý keď si uvedomíme, že ho máme, musíme sa snažiť postupne tento hriech vytesniť zo svojho vnútra a nahradiť ho dobrom, láskou. Opakom závisti je "prajnosť" - presne v duchu Ježišových slov "to čo chcete aby ľudia robili Vám, robte aj vy im".
Ako zvyčajne si môžete v priložených nahrávkach vypočuť celú kázeň.