Spoločne za Európu 2007

Vložil Spravca webu, Ut, 20/02/2007 - 11:24

Za účasti viacerých kresťanských hnutí v Európe vznikla táto iniciatíva zameraná na potrebu vytvárania vzťahov v spoločenstvách a kultúrach. V najbližších mesiacoch budeme priebežne na týchto stránkach informovať o všetkých aktivitách tejto iniciatívy.

Dnes prinášame 1. správu.

Kresťanské hnutia a komunity
„Spoločne za Európu“

Stuttgart 12. mája 2007

1° Tlačová správa

Iniciatíva „Spoločne za Európu“ zahŕňa katolícke, pravoslávne, evanjelické, anglikánske a iné kresťanské hnutia a komunity, ktoré chcú vedome a slobodne medzi sebou vytvárať spoločenstvo. Každé z nich si zachováva svoju autonómiu, ale príležitostne sa stretávajú, aby pracovali pre spoločné ciele. Každý prináša svoj príspevok podľa svojej osobitnej charizmy a spirituality.

Nejedná sa o žiadnu novú organizačnú štruktúru. Iniciatíva „Spoločne za Európu“ sa pokúša ponúknuť odpoveď na toľko pociťovanú potrebu vzťahov vytvárajúcich spoločenstvo a kultúru vzájomnosti. V nej sa môžu národy a jednotlivci vzájomne poznávať, zmierovať sa a učiť sa jeden druhého rešpektovať.

Vzťahy spoločenstva medzi jednotlivými, skupinami, komunitami a hnutiami sa vyjadrujú aj v praktickej solidarite, čím sa ich kresťanská skúsenosť stáva zdrojom pre celú občiansku spoločnosť. Snažia sa tak čeliť starým aj novým formám chudoby.

Angažujú sa na rôznych poliach života spoločnosti: rodina, práca, výchova, mládež, ekonomika, zdravotníctvo, komunikačné prostriedky, politika, umenie, životné prostredie, šport, kultúra, aktivity za mier. Ich synergická spolupráca je šancou, aby sa novým spôsobom ukázala vitalita kresťanskej skúsenosti v dnešnom svete a najmä v Európe.

Realizáciou evanjeliovej zvesti sa snažia prispievať k naplnení toho, čo sa dá najobecnejším spôsobom nazvať „Európa ducha“. Ich angažovanosť je zakorenená v kresťanskej identite a ako kresťania rôznych denominácií, rešpektujúci aj ľudí iných náboženstiev a kultúr, sa snažia nastoliť vzťahy vzájomnej úcty a účinnej spolupráce so všetkými.

Prvé veľké spoločné stretnutie iniciatívy „Spoločne za Európu“ sa uskutočnilo 8. mája 2004 v Stuttgarte za účasti 9 000 ľudí z celej Európy. Prítomní boli aj predstavitelia cirkví a občianskej spoločnosti, medzi nimi kard. Walter Kasper, arcibiskup Stanislav Rylko ako zástupcovia Katolíckej cirkvi, luteránsky biskup Johannes Friedrich, vtedajší predseda Európskej komisie Romano Prodi a iní.

V závere stretnutia bola vyslovená túžba, aby toto svojim obsahom výnimočné podujatie malo svoje pokračovanie. V nasledujúcom období sa ešte ďalej zintenzívnila spolupráca medzi jeho účastníkmi a organizátormi a z ich strany vyšiel návrh, aby druhé obdobné stretnutie, ktoré nebude jeho opakovaním, ale ďalším myšlienkovým rozvinutím, sa konalo taktiež v Stuttgarte, a to 12. mája 2007. Bude zároveň slúžiť ako príprava na III. ekumenické zhromaždenie v Sibiu (Rumunsko) v septembri 2007.

Aj slovenskí členovia kresťanských hnutí sa k tejto akcii pripájajú. Ich delegácia zložená zo zástupcov rôznych cirkví sa zúčastní stretnutia priamo v Stuttgarte. Priamy prenos bude možné sledovať cez satelit (napr. TV Noe) alebo na internete. Okrem toho sa na Slovensku uskutoční niekoľko následných akcií s cieľom, aby sa v duchu výzvy „Spoločne za Európu“ spojilo čo najviac kresťanov.

Podrobnejšie informácie sa dajú získať na www.europ2007.org
Kontakt na Slovensku: Hnutie fokoláre P.O.Box 118, 810 00 Bratislava 1 e-mail: czf@nextra.sk tel. 02/ 544 33 880, fax 02/ 544 34 541

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa 1.pdf138.03 KB