Zomrel MUDr. Pavol Lovecký, dlhoročný člen našej Farskej rady

Vložil Spravca webu, Ut, 15/12/2020 - 08:30

Prinášame Vám nekrológ pána Ľudovíta Košíka o živote nášho priateľa a veľkého človeka našej farnosti.
Pohreb MUDr.Pavla Loveckého bude v štvrtok 17.decembra 2020 o 14.00 hod na našom Skalickom cintoríne. Zádušná omša potom o 16.00 v Milosrdných kostole.
.
V sobotu 12. decembra 2020 Pán Boh v dôsledku nakazenia vírusom korony náhle povolal z tohto sveta vyhľadávaného a uznávaného odborníka, zubného chirurga, bývalého riaditeľa skalickej nemocnice, dlhoročného člena farskej rady, manžela, otca, brata, muža hlbokej, pevnej, živej a žitej viery MUDr. Pavla Loveckého.

MUDr. Pavol Lovecký sa narodil 28. októbra 1941 v Skalici. Základy viery a usmernenia do života dostal v rodine od rodičov učiteľov Imricha /1902 – 1985/ a Heleny /1902 – 1998/. Boli štyria súrodenci. Otec bol riaditeľom meštianskej školy a po roku 1945 bol zatvorený v pracovnom tábore a neskôr musel manuálne pracovať, pretože mu nebolo umožnené pôsobiť ako učiteľ. Pavol obdivoval otcov zodpovedný prístup k rodine, aj to ako matka v tichosti znášala všetky ustrkovania, ktoré rodinu postihli, keď otec bol po roku 1945 zatvorený v pracovnom tábore.

Dokázal vďaka kresťanským zásadám, ktoré sa v rodine žili i tomu, že počúvali Vatikánsky rozhlas prekonať tvrdú ateizáciu, ktorá nastúpila, počas jeho školských rokov. V roku 1960 zmaturoval na elektrotechnickej priemyselnej škole v Bratislave, po ktorej absolvoval vojenskú službu. V roku 1964 nastúpil na Lekársku fakultu UK v Bratislave odbor stomatológia a v roku 1969 promoval. Od 1. júla 1969 pracoval ako zubný lekár v Skalici a tejto profesií a Skalici zostal verný po celý život.

Keď mal 39 rokov bol po operácií slepého čreva a zápale pobrušnice v kritickom stave a lekári už nevedeli čo majú robiť, on prosil Pána Boha, aby ho nechal na svete, za čo sa mnohí aj modlili, zdalo sa mu, že má prázdne ruky, že Pánu Bohu nemá čo dať, že dovtedy málo vykonal. Jeho prosba bola vypočutá a on po vyliečení žil naozaj naplno až do posledného dňa. Usiloval sa naplno žiť podľa rady duchovného vodcu, že keď človek dôsledne zachováva Desatoro a zásady, ktoré dáva Cirkev, nemôže stroskotať. Po zmene spoločenských pomerov v roku 1990 – 1993 bol riaditeľom skalickej nemocnice, od roku 1994 sa vrátil ako súkromný lekár k stomatológií, venoval sa rodine, výchove detí i vnukov. V roku 2006 založil firmu LDC s.r.o. ktorej bol konateľom a pokračoval v zodpovedne práci zubného lekára a chirurga. V LDC sa v najvyššej kvalite, vo viacerých ambulanciách s najnovším technickým vybavením poskytuje zubná starostlivosť a sú rešpektované kresťanské zásady. On získal dve atestácie zo stomatológie a špecializáciu z dentoalveolárnej chirurgie a implantológie. S manželkou vychovali tri deti.
Bol pevnou súčasťou skalického farského spoločenstva, ako lektor, aktívny člen farskej rady a duchovný i materiálny podporovateľ každého dobrého diela a tých ktorí to potrebovali. Bol aj prispievateľom farského časopisu Michael. Mnohokrát za celú farnosť ďakoval duchovným, ktorí ako hostia prichádzali slúžiť sv. omše pri rozličných príležitostiach, či pri rozlúčkach s kňazmi, ktorí v našej farnosti pôsobili. Osobitnú úctu mal ku kňazom, ktorých ošetroval zadarmo, bol pozorný k chorým a mal silné sociálne cítenie. Tiež ošetroval postihnutých pacientov z ústavov v Rohove, zo Zeleného domu, či špeciálnej školy v Skalici. Rád sa zúčastňoval púti na pútnické miesta na Slovensku i v zahraničí, to bolo jeho záľubou a oddychom od náročnej práce v ambulancií, ktorú vykonával až do konca života vyše 50 rokov. Od detských rokov som patril k jeho pacientom. Často sme sa stretávali v kostole a na rozličných podujatiach. Spolu sme sa zúčastnili farských pútí do Svätej Zemi a v Talianska. On navštívil aj Santiago de Compostela, Fatimu, Lurdy, Guadalupe a mnohé iné, niektoré aj opakovane, obyčajne s členmi rodiny. Bol ctiteľom Panny Márie, na dvore mal postavenú lurdskú jaskynku pri ktorej rád sedával a modlil sa s manželkou ruženec.
Celý nekrológ je uložený tu.