KRSTNÉ POUČENIE PRE RODIČOV - mesiace máj-december 2019

Vložil Spravca webu, Ne, 28/04/2019 - 19:40

Krst dieťaťa treba nahlásiť vopred na fare počas úradných hodín (pondelok, streda, piatok od 15.00 do 17.00 h.).
Krstné poučenia bývajú na fare (Námestie slobody 22).
Príprava sa koná v sobotu spravidla dvakrát za mesiac.
Začiatok je o 10.00 h. (príprava trvá približne 45 minút, max. 1 hodina)
Zúčastnia sa obaja rodičia (pokiaľ je možné, prísť bez dieťaťa).
Odporúča sa, aby sa zúčastnili aj krstní rodičia (nie je to povinné).
Náuku treba absolvovať pred termínom krstu (nemusí to byť bezprostredne deň predtým).
Termíny poučení: 11.5.2019, 25.5.2019, 8.6.2019, 22.6.2019, 6.7.2019, 20.7.2019, 3.8.2019, 17.8.2019, 31.8.2019, 14.9.2019, 28.9.2019, 12.10.2019, 26.10.2019, 9.11.2019, 23.11.2019, 7.12.2019, 21.12.2019.
Krst sa vysluhuje takmer každú nedeľu o 11.30 h. vo farskom kostole (okrem nedieľ, kedy sú mimoriadne slávnosti).