2% daní aj tento rok na naše projekty

Vložil Spravca webu, Št, 31/01/2019 - 09:29

OZ ANGELUS
Budeme Vám vďační, ak nám i v tomto roku venujete 2 percentá z daní, ktoré budú určené na prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti a tiež na aktivity v Pastoračnom centre.

Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť v našich kostoloch, alebo vytlačiť priamo tu na stránke.

Na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2018 je potrebné vyplniť tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona".
Povinnou prílohou je tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby" Toto potvrdenie je povinný zamestnávateľ vystaviť výlučne na tomto novom predpísanom tlačive.
ĎAKUJEME !
Tlačivá k vytlačniu:

Angelus_Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby (1)
Angelus_Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti_01-2019