Venujte 2% dane pre dobrú vec - OZ ANGELUS

Vložil Spravca webu, Po, 30/01/2017 - 11:32

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia ANGELUS formou poukázania 2 % dane z príjmov. Takýmto spôsobom môžete prispieť na činnosť združenia.

Tento rok budú z príjmov prednostne podporené hudobné zoskupenia našej farnosti a to zakúpením kvalitného technického vybavenia, na ktoré ste už prispeli aj hlasovaním v súťaži Gesto pre mesto.

Tlačivá si môžete zobrať v kostole, alebo vytlačiť priamo tu.
Za Vašu podporu vopred ďakujeme.
Informácie o tom, ako postupovať pri poukázaní časti svojich odvedených daní, nájdete na rozhodni.sk.