Fotografie z rozlúčky s kaplánom Drbohlavom

Vložil Spravca webu, Ne, 24/07/2016 - 10:41
RozDrbohlav2016001
RozDrbohlav2016001
RozDrbohlav2016002
RozDrbohlav2016002
RozDrbohlav2016003
RozDrbohlav2016003
RozDrbohlav2016004
RozDrbohlav2016004
RozDrbohlav2016005
RozDrbohlav2016005
RozDrbohlav2016006
RozDrbohlav2016006
RozDrbohlav2016007
RozDrbohlav2016007
RozDrbohlav2016008
RozDrbohlav2016008
RozDrbohlav2016009
RozDrbohlav2016009
RozDrbohlav2016010
RozDrbohlav2016010
RozDrbohlav2016011
RozDrbohlav2016011
RozDrbohlav2016012
RozDrbohlav2016012

Niekoľkými fotografiami z archívu pána Janka Pavlíka sa vraciame k udalosti na konci uplynulého školského roka, kedy sa s našou farnosťou rozlúčil pán kaplán Peter Drbohlav. Jeho novým pôsobiskom je teraz farnosť Blumentál v Bratislave.
Na svätej omši o deviatej hodine vo františkánskom kostole sa s ním rozlúčil Spevokol Svetielko a následne v priebehu hrubej svätej omši vo farskom kostole potom zástupcovia celej farnosti.