Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Pohreb zosnulého kňaza Antona Srholca v Skalici - Praktický oznam pre kňazov

Vložil Spravca webu, Po, 11/01/2016 - 09:35

Pohrebná sv. omša by mala začať o 13.30 h. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici.
Prosíme kňazov, ktorí sa chcú zúčastniť pohrebu zosnulého kňaza Antona Srholca v Skalici , keby mohli prísť na farský úrad v Skalici, Námestie slobody 22, najneskôr do 13.15 hodiny . Fara sa nachádza oproti hlavnému vchodu do farského kostola. Treba počítať s tým, že centrum mesta bude pre dopravu uzavreté a vyhradené parkoviská budú vzdialené asi 15-20 minút peši od centra.

Posledné zbohom Anton Srholec

Vložil Spravca webu, So, 09/01/2016 - 09:50

Vianočný koncert 2015 - DOPLNENÉ o ďalšie fotografie

Vložil Spravca webu, Št, 31/12/2015 - 18:29
Vianočný koncert 2015 - DOPLNENÉ o ďalšie fotografie
Vianočný koncert 2015 - DOPLNENÉ o ďalšie fotografie

Pre potešenie našich duší, v tomto krásnom vianočnom období, nám hudobné skupiny fungujúce pri našom farskom kostole v Skalici, krásne zaspievali. Včera večer po siedmej hodine, nám za sprievodného slova pani Anny Božkovej, postupne zaspievali Anna Samsonová spolu so sestrou Adélou, Karinka Kunáková, mladí hudobníci Viventium, Avanti, Adorámus a chrámový zbor Cantamus Domino. Mohli sme sa tiež započúvať do prednesu prózy v podaní pani Horváthovej a pána Horniaka, išlo o Vianočné príbehy Bruna Ferrera. Stretnutie otvoril niekoľkými slovami pán dekan Roman Stachovič, v priebehu večera sa k poslucháčom prihovoril aj bývalý kaplán našej farnosti Peter Kizek a celú akciu mal po technickej stránke na starosti pán kaplán Drbohlav.

Niekoľko fotografií z farského korčuľovania

Vložil Spravca webu, Št, 31/12/2015 - 17:48
Niekoľko fotografií z farského korčuľovania
Niekoľko fotografií z farského korčuľovania

Už viacero rokov po sebe, organizuje naša fara, detské farské korčuľovanie na Skalickom zimnom štadióne. Tak tomu bolo aj teraz, na konci roku, cez zimné prázdniny. Prinášame tu niekoľko fotografií z tohto stretnutia.

Dobrá novina 2015 - fotoreport

Vložil Spravca webu, Št, 31/12/2015 - 17:39
Dobrá novina 2015 - fotoreport
Dobrá novina 2015 - fotoreport

Každoročne sa koledníci Dobrej noviny na sviatok sv. Štefana rozídu po našich príbytkoch, aby svojím koledovaním nielen prispeli ku krásnej Vianočnej atmosfére, ale najmä pomohli s vyzbieraním finančných príspevkov. Tieto financie sú v nasledujúcom roku použité na rozvojové projekty v biednej časti Afrického kontinentu. Z tohtoročnej zbierky pôjdu financie na zabezpečenie vody pre obyvateľov Afriky, na výstavbu studní. Prinášame Vám niekoľko fotografií skalických koledníkov.

Jasličková slávnosť 2015

Vložil Spravca webu, So, 26/12/2015 - 21:36
Jasličková slávnosť 2015
Jasličková slávnosť 2015

V piatok na slávnosť Narodenia pána o 15,360 vo farskom kostole sa konala, tak ako každoročne v našej farnosti, Jasličková pobožnosť. Deti z našej farnosti si pripravili pekný program a po ňom bol priestor aj pre ostatné deti, aby zaspievali, zahrali, alebo zarecitovali malému Ježiškovi v jasličkách.
Prinášame Vám niekoľko fotografií z tejto akcie.

Vianočné číslo časopisu Michael

Vložil Spravca webu, Po, 21/12/2015 - 17:39

Prinášame vám Vianočné číslo nášho farského časopisu Michael. Je to už tri roky od vydania prvého čísla, a teraz vám prinášame rozšírené vydanie k tohtoročným Vianociam aj s rozhovorom so zakladateľmi tohto časopisu v našej farnosti. Toto číslo si môžete pozrieť tu.

Spievajme spoločne Pánovi v jasličkách!

Vložil Spravca webu, St, 16/12/2015 - 11:19

Srdečne vás pozývame na tento Vianočný koncert.

Predvianočný deviatnik - dajme prístrešie Svätej rodine

Vložil Spravca webu, Po, 14/12/2015 - 00:49

Tak ako už prakticky 20 rokov po sebe, aj tento rok budú v našej farnosti viaceré skupiny si konať predvianočný deviatnik, ktorý začína už tento utorok, to je 15.decembra.
V dôvodoch vzniku tejto pobožnosti a tiež o tok, ako sa koná sme vás informovali už viackrát, naposledy tu.

Požehnanie koledníkov DOBREJ NOVINY

Vložil Spravca webu, Po, 14/12/2015 - 00:06
Požehnanie koledníkov DOBREJ NOVINY
Požehnanie koledníkov DOBREJ NOVINY

Požehnanie koledníkov dobrej noviny bolo dnes na svätej omši o deviatej hodine v kostole bratov Františkánov. Kán kaplán Drbohlav požehnal okrem koledníkov aj kriedu, ktorou budú koledníci v navštívených domácnostiach písať iniciály nad dvere príbytkov.
Prinášame vám z tejto udalostí niekoľko fotografií.
Viac o projekte DOBRÁ NOVINA a kam pôjde výťažok tohtoročnej koledníckej akcie nájdete priamo na stránkach projektu, dobranovina.sk/
V prílohe je aj Prihláška k návšteve koledníkov vo Vašej domácnosti