Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Benefičný koncert v našej farnosti

Vložil Spravca webu, Po, 13/02/2017 - 11:03

Venujte 2% dane pre dobrú vec - OZ ANGELUS

Vložil Spravca webu, Po, 30/01/2017 - 11:32

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia ANGELUS formou poukázania 2 % dane z príjmov. Takýmto spôsobom môžete prispieť na činnosť združenia.

Tento rok budú z príjmov prednostne podporené hudobné zoskupenia našej farnosti a to zakúpením kvalitného technického vybavenia, na ktoré ste už prispeli aj hlasovaním v súťaži Gesto pre mesto.

Farský karneval 2017

Vložil Spravca webu, Št, 05/01/2017 - 21:02

Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii

Vložil Spravca webu, Po, 02/01/2017 - 16:20
Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii
Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii

Prinášame vám fotografie z dvoch vianočných akcií, ktoré prebehli v našej farnosti. Ide o Jasličkovú slávnosť vo Farskom kostole a druhou je príchod svätého Mikuláša za deťmi do Františkánskeho kostola.
Autorom fotografií je Ján Pavlík

Ďakujeme - Koledovanie dobrej noviny 2016

Vložil Spravca webu, Po, 02/01/2017 - 16:07

.
Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli v Dobrej novine. V celej našej farnosti sa vyzbieralo 4.256,80 €, z toho v Skalici 1.454,75 €, v Mokrom Háji 1.122,05 €, v Prietržke 1.120,- € a vo Vrádišti 560,- €. Svojimi príspevkami ste podporili rozvojové projekty pre núdznych v Afrike.

Koledovanie dobrej noviny 2016

Vložil Spravca webu, Po, 28/11/2016 - 12:32

Aj tento rok sa naša farnosť pripája ku koledníkom Dobrej noviny./
Už 22.ročník je v znamení motta: "Deti sú srdcom zmeny". Výťažok tohto ročníka pôjde do najchudobnejšej krajiny sveta, do Etiópie.
.
Peniaze, ktoré sa získajú prostredníctvom kolednovania Dobrej noviny našimi koledníkmi, pôjdu na štipendiá a rozvoj vzdelanosti pre mieste deti a mládež.

Rozpis svätých omší a spovedania Vianoce 2016

Vložil Spravca webu, Po, 28/11/2016 - 11:55

Prinášame vám rozpis svätých omší, spovedania, Jasličkových pobožností a iných akcií, ktoré sa budú konať v našej farnosti cez nadchádzajúce Vianočné sviatky.

Ďalšie číslo farského časopisu Michael, ročníka 2016

Vložil Spravca webu, Po, 28/11/2016 - 10:00

Opäť Vám prinášame ďalšie, tento raz už ôsme tohtoročné číslo nášho farského časopisu Michael, ktoré si môžete pozrieť TU.

Podporte hudobné zoskupenia pôsobiace v našej farnosti

Vložil Spravca webu, St, 16/11/2016 - 01:56

ĎAKUJEME, vďaka Vám sme vyhrali!

Hlasovať môžete cez web na stránke gestopremesto.sk

Viac informácií o projekte nájdete tu.