Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Farský karneval vo fotografii

Vložil Spravca webu, Pia, 03/03/2017 - 00:42
Farský karneval vo fotografii
Farský karneval vo fotografii

V sobotu 18. februára 2017 sa útulňa pri Františkánskom kostole zmenila na miesto plné masiek, zábavy a tanca. Mladí skalickí animátori pripravili pre deti ďalší ročník Farského karnevalu. Okrem rôznych hier a tancov videli deti netradičnú scénku o Červenej Čiapočke a taktiež sa určite potešili z cien, ktoré vyhrali v tombole. Na karneval sa prišiel pozrieť aj pán kaplán Cyril Sitár v maske Shreka alebo rehoľná sestrička Anunciata.

Komorný koncert v našej farnosti

Vložil Spravca webu, Po, 27/02/2017 - 10:18

Pôstna duchovná obnova

Vložil Spravca webu, Po, 27/02/2017 - 10:17

Záznam kázne zo siedmej nedele v období cez rok (19.2.2017)

Vložil Spravca webu, Ut, 21/02/2017 - 00:17

Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na Siedmu nedeľu v období cez rok (19.2.2017)
kazen 7.nedeľa 2017

Benefičný koncert v našej farnosti

Vložil Spravca webu, Po, 13/02/2017 - 11:03

Venujte 2% dane pre dobrú vec - OZ ANGELUS

Vložil Spravca webu, Po, 30/01/2017 - 11:32

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia ANGELUS formou poukázania 2 % dane z príjmov. Takýmto spôsobom môžete prispieť na činnosť združenia.

Tento rok budú z príjmov prednostne podporené hudobné zoskupenia našej farnosti a to zakúpením kvalitného technického vybavenia, na ktoré ste už prispeli aj hlasovaním v súťaži Gesto pre mesto.

Farský karneval 2017

Vložil Spravca webu, Št, 05/01/2017 - 21:02

Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii

Vložil Spravca webu, Po, 02/01/2017 - 16:20
Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii
Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii

Prinášame vám fotografie z dvoch vianočných akcií, ktoré prebehli v našej farnosti. Ide o Jasličkovú slávnosť vo Farskom kostole a druhou je príchod svätého Mikuláša za deťmi do Františkánskeho kostola.
Autorom fotografií je Ján Pavlík

Ďakujeme - Koledovanie dobrej noviny 2016

Vložil Spravca webu, Po, 02/01/2017 - 16:07

.
Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli v Dobrej novine. V celej našej farnosti sa vyzbieralo 4.256,80 €, z toho v Skalici 1.454,75 €, v Mokrom Háji 1.122,05 €, v Prietržke 1.120,- € a vo Vrádišti 560,- €. Svojimi príspevkami ste podporili rozvojové projekty pre núdznych v Afrike.