Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii

Vložil Spravca webu, Po, 02/01/2017 - 16:20
Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii
Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii

Prinášame vám fotografie z dvoch vianočných akcií, ktoré prebehli v našej farnosti. Ide o Jasličkovú slávnosť vo Farskom kostole a druhou je príchod svätého Mikuláša za deťmi do Františkánskeho kostola.
Autorom fotografií je Ján Pavlík

Ďakujeme - Koledovanie dobrej noviny 2016

Vložil Spravca webu, Po, 02/01/2017 - 16:07

.
Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli v Dobrej novine. V celej našej farnosti sa vyzbieralo 4.256,80 €, z toho v Skalici 1.454,75 €, v Mokrom Háji 1.122,05 €, v Prietržke 1.120,- € a vo Vrádišti 560,- €. Svojimi príspevkami ste podporili rozvojové projekty pre núdznych v Afrike.

Koledovanie dobrej noviny 2016

Vložil Spravca webu, Po, 28/11/2016 - 12:32

Aj tento rok sa naša farnosť pripája ku koledníkom Dobrej noviny./
Už 22.ročník je v znamení motta: "Deti sú srdcom zmeny". Výťažok tohto ročníka pôjde do najchudobnejšej krajiny sveta, do Etiópie.
.
Peniaze, ktoré sa získajú prostredníctvom kolednovania Dobrej noviny našimi koledníkmi, pôjdu na štipendiá a rozvoj vzdelanosti pre mieste deti a mládež.

Rozpis svätých omší a spovedania Vianoce 2016

Vložil Spravca webu, Po, 28/11/2016 - 11:55

Prinášame vám rozpis svätých omší, spovedania, Jasličkových pobožností a iných akcií, ktoré sa budú konať v našej farnosti cez nadchádzajúce Vianočné sviatky.

Ďalšie číslo farského časopisu Michael, ročníka 2016

Vložil Spravca webu, Po, 28/11/2016 - 10:00

Opäť Vám prinášame ďalšie, tento raz už ôsme tohtoročné číslo nášho farského časopisu Michael, ktoré si môžete pozrieť TU.

Podporte hudobné zoskupenia pôsobiace v našej farnosti

Vložil Spravca webu, St, 16/11/2016 - 01:56

ĎAKUJEME, vďaka Vám sme vyhrali!

Hlasovať môžete cez web na stránke gestopremesto.sk

Viac informácií o projekte nájdete tu.

Správne konanie o odstránení Dreveného Kríža na konci Vinohradníckej ulice - aktualizované a doplnené

Vložil Spravca webu, Po, 07/11/2016 - 12:16

Aktualizácia 15.11.2016 - vďaka všetkým, ktorí pomohli a modlili sa za ponechanie tohto kríža. Kríž nateraz zostáva na svojom mieste. Navrhovateľ stiahol žiadosť o odstránenie tejto stavby. Budú nasledovať rokovania medze mestom a majiteľmi o odkúpení pozemku pod týmto krížom tak, aby kríž mohol zostať na svojom mieste.

- Doplnené 16.11.2016
Priložené vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Trnave, z ktorého je zrejmé, že kríž má veľkú historickú hodnotu, je minimálne 134 rokov starý (keďže je zakreslený už na vojenskej mape z roku 1882 - zdroj archív KPU SR) a podľa tohto vyjadrenia má zostať na tom mieste kde je, to je na križovatke ciest.
Vyjadrenie KPU Trnava

- Pôvodná správa:
Dňa 15. novembra 2016 prebehne o 8,30 hodine na konci Vinohradníckej ulice, čo je zároveň aj na konci ulice Nad predmestím, ústne jednanie k žiadosti o odstránenie tam už viac ako 100 rokov stojacieho Dreveného kríža, tak ako je uvedené v priloženom oznámení.

Siedme číslo farského časopisu Michael, ročníka 2016

Vložil Spravca webu, Ne, 30/10/2016 - 20:05

Prinášame Vám už siedme tohtoročné číslo nášho farského časopisu Michael, ktoré si môžete pozrieť TU.

Smútočné oznámenie

Vložil Spravca webu, Ut, 18/10/2016 - 09:31

Hodová svätá omša našej farnosti

Vložil Spravca webu, Po, 03/10/2016 - 10:37
Hodová svätá omša našej farnosti
Hodová svätá omša našej farnosti

Včera, v nedeľu 2.októbra 2016 sme mali v našom Farskom kostole pri príležitosti sviatku nášho patróna sv.Michala, tradičnú Hodovú svätú omšu. Hlavným celebrantom bol farár z Bratislavy, z kostola Sedembolestnej Panny Márie, ThLic. Ing. Peter Mášik.
Prinášame vám niekoľko fotografií dôstojného pána Mášika s krojovanými mládencami a dievčatami, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili, a kapelou, ktorá pri tejto slávnosti hrala.