Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

1. farské dyňobranie bude u františkánov v sobotu!

Vložil Spravca webu, Po, 09/10/2006 - 23:13

Ako ste si už určite všimli, na nedeľnej detskej omši bolo vyhlásené 1. farské dyňobranie v našej farnosti.
Pán kaplán Robert Horka srdečne pozval všetky deti spolu s ich rodičmi budúcu sobotu o 16.hodine na nádvorie františkánskeho kostola.
Je potrebné si priniesť nožíky a nápady (dobrá nálada je samozrejmosťou). Tekvice budú zaistené.

Na hodovej sv. omši skladala nová farská rada sľuby.

Vložil Spravca webu, Ne, 01/10/2006 - 22:05

V nedeľu 1.10.2006 sme na svätej omši o pol jedenástej vo Farskom kostole prežili dve krásne udalosti.
Pretože patrónom našej farnosti je svätý Michal archanjel ktorého sme si tento týždeň pripomínali, tak toto bola vlastne Skalická "hodová" svätá omša.
Druhou udalosťou bol slávnostný sľub zvolených členov pastoračnej rady farnosti

Otec arcibiskup v sobotu v Skalici birmoval mladých.

Vložil Spravca webu, Št, 28/09/2006 - 11:26

V sobotu 23.9.2006 prežila naša farnosť krásnu slávnosť. Mladých ľudí, už viac ako rok sa pripravujúcich na prijatie sviatosti birmovania, prišiel na tejto ceste posilniť a odovzdať im túto sviatosť otec arcibiskup Ján Sokol.

Výsledky volieb pastoračnej rady farnosti

Vložil Spravca webu, Št, 28/09/2006 - 10:58

V nedeľu 24.9.2006, boli vyhlásené výsledky volieb do našej farskej rady.
Po týždni zbierania hlasovacích lístkov, a po ďalšom týždni spočítavania týchto hlasov, nám na každej svätej omši náš skalický farár Ľudovít Pokojný, vyhlásil výsledky týchto volieb do jednotlivých komisií.

Poďakovanie za úrodu - ďakovná bohoslužba na záver Skalických dní 2006

Vložil Spravca webu, Ne, 17/09/2006 - 23:19

V nedeľu 17. septembra 2006 sme spoločne prežili krásnu ďakovnú bohoslužbu, ako výraz poďakovania za úrodu v tomto roku.
Svätá omša sa začala, za účasti krojovaných mládencov a dievčat z našej farnosti spolu s našimi veriacimi, o deviatej hodine v našom Farskom chráme. Svoje dary priniesli aj naši susedia z druhej strany rieky Moravy, krojovaná mládež z Hodonína.

Prispejte na opravu organu vo Farskom kostole!

Vložil Spravca webu, Ne, 17/09/2006 - 22:43

Náš farský úrad v Skalici pripravil zaujímavý darček pre Vás, ktorí prispejete na opravu vzácneho organu v našom farskom kostole.
Každý, kto prispeje sumou aspoň 100,- dostane ako darček stolný kalendár na rok 2007. V tomto "Našom kalendári" sú umelecké fotografie z našich chrámov v Skalici spolu s úvodným slovom Ľudovíta Pokojného, farára skalického.

Ukončenie Loretánskych dní-procesia

Vložil Spravca webu, Ne, 10/09/2006 - 01:13
Ukončenie Loretánskych dní-procesia
Ukončenie Loretánskych dní-procesia

Posledným šiestym dňom sme ukončili tohtoročné Loretánske dni spolu s vzácnym hosťom, J. Exc. Mons. Štefanom Vrablecom, emeritným biskupom našej arcidiecézy.
V svojej homílii poukázal na veľký význam úcty veriacich k Panne Márii. "Mária je kráľovná" bolo hlavným mottom piatkových obradov.
Krásny posledný večer slávností bol zakončený vonkajšou slávnosťou - procesiou zo sviečkami po Potočnej ulici.

Večerná procesia pri sviečkach ukončila Loretánske dni 2006 v Skalici

Vložil Spravca webu, Ne, 10/09/2006 - 00:45

V piatok, 8.9.2006 sa skončili posledným dňom tohtoročné Loretánske dni v Skalici.
Slávnostná večerná svätá omša mala veľmi vzácneho hlavného celebranta. Emeritný biskup našej arcidiecézy, J. Exc. Mons. Štefan Vrablec, prijal pozvanie a poctil nás svojou prítomnosťou na slávení svätej omše v tento záverečný deň našich Loretánskych dní.

Loretánske dni 2006 - 5.deň

Vložil Spravca webu, Pia, 08/09/2006 - 09:23
Loretánske dni 2006 - 5.deň
Loretánske dni 2006 - 5.deň

V štvrtok nás pri slávení ďalšieho z našich Loretánskych dní sprevádzal senický rodák, bývalý kaplán v našej farnosti, vdp. Janko Ragula. Svoju kázneň zameral na objasnenie významu nazaretskej rodiny pre dnešné rodiny. Vo svojom príhovore, oživenom rôznymi skúsenosťami z predchádzajúcich farností, zdôraznil potrebu nájdenia si času manželov pre seba a pre svoje deti.

Loretánske dni 2006 - 4.deň

Vložil Spravca webu, St, 06/09/2006 - 23:01
Loretánske dni 2006 - 4.deň
Loretánske dni 2006 - 4.deň

Vdp. Peter Janík, Skalický rodák, slávil v štvrtý deň Skalických Loretánskych dní svätú omšu spolu s naším pánom farárom a pánom diakonom. Témou bolo narodenie Ježiša Krista. Panna Mária tak ako sa starala o malého, práve narodeného Ježiška, tak isto sa stará aj o každého z nás. S Láskou a nežnosťou, v našich radostiach, starostiach a aj trápeniach. Peter pre nás pripravil aj prekvapenie, priviedol k nám na omšu vzácnu návštevu, pána dekana zo Šurian spolu s mladou speváčkou Katkou.