Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Správcovia

Vložil Administrator, So, 05/08/2006 - 11:55

Zoznam skalických farárov

  • 1560 a 1561 farár Andrej
  • 1570 Ján Palacka
  • 1580 Andrej Čerhovius
  • 1592 Severín Sablovský
  • 1597, 1599 a 1600 Antonín Čechrovský
  • 1600 Ján Hřeblovský z Oderberku
  • Mikuláš Sartotius z Turca. do r. 1619
  • Blažej Sebastián Frič zo Sliača v Liptove
  • 1623 Mikuláš Rajecenus

Vznik farnosti

Vložil Administrator, So, 05/08/2006 - 11:52

Aké boli počiatky kresťanského života v Skalici, ani kedy a akým spôsobom vznikla samostatná farnosť, nie je známe. Zaujímavé sú legendárne rozprávania o styku naších predkov s misiou sv. Cyrila a Metoda. Je však celkom reálne, že naši predkovia vo Veľkomoravských centrách sa s ňou pri trhoch a podobných podujatiach môhli stretnúť, ani sa nedá vylúčiť návšteva sv. Metoda prípadne aj sv. Cyrila a ich žiakov v Skalici. Rotunda sv. Juraja pochádza najneskôr z 12. storočia a to je hmatateľný dôkaz toho, že už vtedy tu bolo živé spoločenstvo kresťanov.