Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Sväté omše v našej farnosti od 15.10.2020

Vložil Spravca webu, Št, 15/10/2020 - 00:33

Sväté omše je možné sláviť len v počte 6 osôb vrátane kňaza, preto rušíme doterajší omšový poriadok a prechádzame na nasledovný režim: denne slávime súkromne sv. omše na úmysly, ktoré ste nám nahlásili. Ubezpečujeme vás, že všetky Vaše úmysly budú odslúžené. Tí bratia a sestry, ktorí by sa chceli zúčastniť na sv. omši slávenej na ich úmysel, môžu tak urobiť v počte max. 5 osôb po dohode s celebrantom ohľadne miesta a času slávenia. Milodar za sv. omšu môžete dať kňazovi aj neskôr, alebo odovzdať vo farskej kancelárii.
*************************************************************************************************
V nedeľu o 10.00 hod. je priamy prenos nedeľnej sv. omše z Farského kostola sv. Michala, ktorý môžete sledovať v Skalickej mestskej televízii alebo online na YouTube kanále.

Stála duchovná služba pre ťažko chorých na tel.čísle 0951 225 902

Vložil Spravca webu, Ne, 06/09/2020 - 09:46

.

Túto nedeľu svätá omša ONLINE z Farského kostola

Vložil Spravca webu, Ne, 18/10/2020 - 09:47

Vysielanie svätej omše, bude možné sledovať aj prostredníctvom DVB-T signálu kanál K48 pásmo UHF, 690MHz (SMT-HD), a aj prostredníctvom televízneho káblového rozvodu v Skalici a Holíči, vo vysielaní SMT Skalickej mestskej televízie, alebo online na tomto YouTube kanále

Aktuálne oznamy celej farnosti

Vložil Spravca webu, Št, 15/10/2020 - 00:30

Úmysly svätých omší na aktuálne obdobie

Vložil Spravca webu, Št, 15/10/2020 - 00:29

Cyklus tématických kázní o svätej omši

Vložil Spravca webu, Ne, 27/09/2020 - 09:37

Koncert k novej knihe veršov Petra Janíka - akcia PRESUNUTÁ

Vložil Spravca webu, Po, 21/09/2020 - 08:02

.
Súčasťou koncertu bude i prezentácia noveho CD Freďákov a Detí z detského domova v Skalici.
POZOR: nový termín akcie je nedeľa 15.11.2020

Farský časopis Michael 2020, 2. číslo

Vložil Spravca webu, Ne, 06/09/2020 - 09:47

Prihláška na budúcu Sviatosť Birmovania v roku 2020

Vložil Spravca webu, Ut, 01/09/2020 - 13:43

Na nižšie uvedenom odkaze nájdete prihlášku k nasledujúcej Sviatosti birmovania, ktorá bude v roku 2022.
Prihlaska Birmovka

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Vložil Spravca webu, Ne, 30/08/2020 - 09:39