o čo ide?

Vložil Spravca webu, Ut, 07/11/2006 - 23:33

Cieľom činnosti združenia je napomáhať, v rámci názorového pluralizmu a vychádzajúc z kultúrneho dedičstva skaličanov, integrálnemu rozvoju občanov Skalice - po stránke fyzickej aj duševnej.

Čo teda chceme robiť?

Chceme napomáhať k:

  • stretnutiam skaličanov v oblasti vedy, kultúry, športu a spoločenského diania
  • priateľským zväzkom medzi ľuďmi rozmanitej povahy, rozličného postavenia a náboženského presvedčenia
  • edukačnej činnosti mladým aj seniorov
  • aktívnemu a zodpovednému prístupu mladých ľudí nášho mesta k spoločenskému životu
  • k spoločenskému uplatneniu seniorov, ich aktívnemu zapojeniu do osvetových, výchovných a kultúrnych činností