Dyňobranie v našej farnosti aj s posvätením úrody - doplnené foto

Vložil Spravca webu, Po, 16/10/2006 - 00:03
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
1
1

Tak ako ste boli informovaní v pozvánke určenej pre všetky deti našej farnosti, prebehlo v sobotu 14.10.2006 na nádvorí kostola bratov františkánov naše "dyňobranie" - pozvánku si môžete pozrieť tu

Za hojnej účasti detí spolu so svojimi rodičmi, prebehla veľké premena týchto jesenných plodov na rôzne pôsobivé a v niektorých prípadoch veľmi zábavné tváre a postavičky. Súčasťou tejto akcie, ktorá bola vlastnoručne podporená aj našimi pánmi kaplánmi, bola na druhý deň posviacka tohtoročnej jesennej úrody spolu s malým "agapé" pre všetkých prítomných na sobotnej detskej svätej omši. Tu si zároveň môžete pozrieť aj fotodokumentáciu z tejto peknej akcie.