Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Farské oznamy 26. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK (29.9.-5.10.2014)

Vložil Spravca webu, Ne, 28/09/2014 - 23:28

Liturgický kalendár

Pondelok 29.9. Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

Utorok 30.9. Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

Streda 1.10. Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi

Štvrtok 2.10. Svätí anjeli strážcovia

Piatok 3.10. Votívna sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Sobota 4.10. Sv. František Assiský

Nedela 5.10. Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

.

 • Program sv. omší na filiálkach
  .
  Prietržka
  utorok – prvopiatková sv. spoveď od 16.30 h. / sv. omša o 18.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 8.00 h.

  Vrádište
  streda – prvopiatková sv. spoveď od 16.30 h. / sv. omša o 18.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 9.30 h.

  Mokrý Háj
  štvrtok – prvopiatková sv. spoveď od 16.00 h. / sv. omša o 18.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 11.00 h.

  .
  ------ OZNAMY ------

 • Úmysly svätých omší - 26.TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK (29.9.-5.10.2014)

  Vložil Spravca webu, Ne, 28/09/2014 - 23:17

  BOHOSLUŽBY

  Pondelok 29.9.
  7.00 Farský kostol: Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
  18.00 Farský kostol: Za dobrodincov

  Utorok 30.9.
  7.00 Farský kostol: Za pokoj a porozumenie v rodine
  18.00 Milosrdných kostol: + Martin Běhal – pohreb 24. 9. 2014

  Streda 1.10.
  7.00 Farský kostol: + Mária Rybecká a rodičia Macháčkoví
  18.00 Františkánsky kostol: + Zuzana, Agnesa a Jozef

  Štvrtok 2.10.
  7.00 Farský kostol: Za zdravie a Božiu pomoc pre deti
  18.00 Františkánsky kostol: Za B. pomoc, zdravie a ochranu Panny Márie pre celú rodinu

  Piatok 3.10.
  7.00 Farský kostol: Za novomanželov Francesca a Gabiku – za ich vernosť Bohu i sebe navzájom
  18.00 Františkánsky kostol: Za členov ružencového bratstva

  Sobota 4.10.
  7.00 Františkánsky kostol: + otec František
  18.00 Františkánsky kostol: Poďakov. za dar manželstva a rodiny a prosba o B. požehnanie do ďalších rokov

  Nedela 5.10. - 27. nedeľa cez rok
  7.00 Farský kostol: Za Božiu pomoc pre dcéru s rodinou
  9.00 Františkánsky kostol: + Albín Chocholáček a rodičia z oboch strán
  10.30 Farský kostol: Za farníkov
  18.00 Milosrdných kostol: + otec, matka a rodičia z oboch strán

  Dožínková slávnosť 2014 - poďakovanie za úrodu

  Vložil Spravca webu, Po, 22/09/2014 - 11:22
  Dožínková slávnosť 2014 - poďakovanie za úrodu
  Dožínková slávnosť 2014 - poďakovanie za úrodu

  V nedeľu 21. septembra sme na svätej omši o deviatej hodine vo Farskom kostole ďakovali za úrodu a pán dekan požehnal dary z úrody a dožínkové vence. Dary, ktoré priniesli počas týždňa vďačný farníci boli po slávnosti odovzdané chudobným rodinám.
  Hneď po svätej omši boli tieto vence na námestí v rámci Skalických dní odovzdané do rúk primátora mesta Stanislava Chovanca, ktorý obratom gratuloval nášmu pánovi dekanovi k životnému jubileu.

  Poďakovanie k životnému jubileu

  Vložil Spravca webu, Po, 22/09/2014 - 11:09

  V sobotu 20. septembra oslávil náš skalický dekan Roman Stachovič štyridsať rokov, svojho požehnaného života. K jeho životnému jubileu vám pán dekan všetci vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň za vašu pastoračnú činnosť vo farnosti, najmä za púte po stopách svätcov, po pútnych Mariáskych miestach a návštevy Ríma. Vyprosujeme vám tiež hojnosť božích milostí, podporu Matky Božej v budovaní a údržbe skalických kostolov, ale najmä vo vytváraní nových duchovných aktivít pre mládež, rodiny a dospelých. Nech Vaše kňazské srdce aj naďalej rozdáva pokoj, lásku a rodinnosť medzi farníkmi.

  Požehnanie obnoveného kostola na cintoríne v Skalici

  Vložil Spravca webu, Po, 15/09/2014 - 13:00
  Požehnanie obnoveného kostola na cintoríne v Skalici
  Požehnanie obnoveného kostola na cintoríne v Skalici

  Ako sme vás informovali v pozvánke, v nedeľu 14.9.2014 sme svätú omšu o 10,30hod nemali vo farskom kostole, ale na cintoríne pri obnovenom kostolíku. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Kostolík - Povýšenia svätého kríža, bol práve na tento sviatok slávnostne požehnaný po opravách interiéru aj exteriéru v rokoch 2013 a 2014 ochotnými skalickými farníkmi.

  Ukončenie Loretánskych dní 2014 - foto

  Vložil Spravca webu, Po, 08/09/2014 - 22:16
  Ukončenie Loretánskych dní 2014 - foto
  Ukončenie Loretánskych dní 2014 - foto

  Prinášame vám niekoľko fotografií z poslednej omše tohtoročných Loretánskych dní v Skalici.
  Svätú omšu celebroval za účasti mnohých kňazov nielen z blízkeho okolia olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
  Po svätej omši bol sviečkový sprievod so sochou Loretánskej Panny Márie späť do kaplnky v kostole Milosrdných bratov.

  Slávnostné požehnanie obnoveného kostolíka na cintoríne

  Vložil Spravca webu, Po, 08/09/2014 - 22:10

  V nedeľu 14.9.2014 máme požehnanie obnoveného kostola na cintoríne v Skalici. Sv. omša o 10.30 h. nebude preto vo farskom kostole, ale na cintoríne. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Na priestranstve pred Domom smútku bude dostatok lavičiek na sedenie. Všetkých srdečne pozývame.

  Oprava farskej veže

  Vložil Spravca webu, Ut, 12/08/2014 - 09:49
  Oprava farskej veže
  Oprava farskej veže

  Ako ste už počuli aj v oznamoch počas svätých omší, museli sme pristúpiť k oprave zastrešenia ochodzu na farskej veži.
  Prinášame vám niekoľko fotografií z prebiehajúcich opráv. Oprava sa robí bez použitia lešenia za pomoci horolezeckej techniky.

  Loretánske dni 2014

  Vložil Spravca webu, Po, 11/08/2014 - 14:32

  25 rokov od ukončenia opravy Farského kostola v Skalici

  Vložil Spravca webu, Ut, 08/07/2014 - 16:43
  25 rokov od ukončenia opravy Farského kostola v Skalici
  25 rokov od ukončenia opravy Farského kostola v Skalici

  Pred 25 rokmi bola uskutočnená oprava farského kostola. Oprava sa konala svojpomocne pod vedením vtedajšieho správcu farnosti vdp. Jána Kučeríka.
  V rokoch 1986 – 1987 sa konala oprava vonkajšej fasády a veže.
  V rokoch 1988 – 1989 sa konala oprava a vymaľovanie vnútorného chrámu.
  Posviacku vykonal na konci novembra 1989 vtedajší trnavský biskup Ján Sokol.
  Do prác sa zapájali farníci podľa svojich možnosti, odpracovali tisíce brigádnických hodín. Pre všetkých bolo počas brigád pripravené dobré bohaté občerstvenie o ktoré sa staral pán farár, jeho mamka a jej pomocnice v kuchyni. Pri práci sa vytváralo spoločenstvo, do ktorého sa jednotlivý brigádnici radi zapájali. Do prác sa zapájal aj pán farár, nebál sa zobrať do rúk lopatu či fúrik, keď mu to jeho pastoračné povinnosti dovoľovali. Fotografie zachytávajú stavbu lešenia pred opravou vonkajšej fasády a následnú opravu veže farského kostola.. Môžeme na nich vidieť aj pamätné listiny, ktoré boli nájdené pri otvorení vrcholových valcov, ktoré v nich boli uložené pri predchádzajúcich opravvách. Zároveň bola spísaná aj nová listina popisujúca súčasné opravy pod ktorú sa podpísali brigádnici zúčastňujúci sa tejto opravy. Všetky listiny boli znovu vložené do nového medeného valca, ktorý bol späť umiestnený na vrchol veže. Farský kostol sa zaskvel vo svojej kráse vďaka obetavosti pána farára a farníkov, ktorí prispeli finančnými prostriedkami i svojou prácou k zdarnému úspechu tohto diela na Božiu Slávu.