Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Slávnosti v roku 2015 na Skalických filiálkach

Vložil Spravca webu, Ne, 03/05/2015 - 19:05

Prinášame vám súhrne všetky plánované slávnosti na našich filiálkach v tomto roku

Vinohradnícka sv. omša k sv.Urbanovi, 2015

Vložil Spravca webu, Ne, 24/05/2015 - 20:57
Vinohradnícka sv. omša k sv.Urbanovi, 2015
Vinohradnícka sv. omša k sv.Urbanovi, 2015

V nedeľu 24. mája 2015 sme mali svätú omšu pred kostolom svätého Urbana spojenú s požehnaním vinohradníkov a vinohradov. Aj napriek nie práve priaznivému počasiu sa zišlo veľa veriacich. Prinášame vám niekoľko fotografií z tejto slávnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli k peknému priebehu dnešnej sviatosti.

Prímestský tábor farnosti Skalica 2015

Vložil Spravca webu, Po, 11/05/2015 - 10:25

V tejto prihláške. nájdete záväznú prihlášku, ktorú je potrebné do konca mesiaca máj vypísanú priniesť na farský úrad.

Farské oznamy CEZROČNÉ OBDOBIE po Veľkonočnom období (25. - 31.5.2015)

Vložil Spravca webu, Po, 11/05/2015 - 10:23

Liturgický kalendár

Pondelok 25.5. Svätodušný pondelok

Utorok 26.5. Sv. Filip Neri, kňaz

Streda 27.5. Všedný deň

Štvrtok 28.5. Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Piatok 29.5. Všedný deň

Sobota 30.5. Votívna svätá omša o Panne Márii

Nedela 31.5. Nedeľa Najsvätejšej Trojice

.

 • Program svätých omší na filiálkach

  .
  Prietržka
  pondelok – sv. omša o 19.00 h.
  utorok – prvopiatková sv. spoveď od 16.30 h. / sv. omša o 18.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 11.00 h. – slávnosť sv. Urbana

  Vrádište
  pondelok – sv. omša o 18.00 h.
  streda – prvopiatková sv. spoveď od 16.30 h. / sv. omša o 18.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 9.30 h.

  Mokrý Háj
  pondelok – sv. omša o 17.00 h.
  štvrtok – prvopiatková sv. spoveď od 16.00 h. / sv. omša o 18.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 11.00 h.

 • Úmysly svätých omší -CEZROČNÉ OBDOBIE po Veľkonočnom období (25. - 31.5.2015)

  Vložil Spravca webu, Po, 11/05/2015 - 10:14

  BOHOSLUŽBY

  Pondelok 25.5.
  7.00 kostol sv.Urbana: + rodičia, starí rodičia a sestra Generoza
  18.00 Františkánsky kostol: Poďak. za 80 r. života Jozefíny Kubovej a prosba o B.pomoc do ďalších r.

  Utorok 26.5.
  7.00 kostol sv.Urbana: + rodičia a prosba o Božiu pomoc
  18.00 Františkánsky kostol: Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

  Streda 27.5.
  7.00 kostol sv.Urbana: + Ján, starí rodičia a krstní rodičia
  18.00 Františkánsky kostol: + Agnesa Geržová – pohreb 30. 4. 2015

  Štvrtok 28.5.
  7.00 Farský kostol: Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Olivera
  18.00 Františkánsky kostol: + manžel František, + rodičia, starí rodičia a ostatná + rodina

  Piatok 29.5.
  7.00 Farský kostol: + Michal Andel
  18.00 Františkánsky kostol: + Zuzka Ivičičová

  Sobota 30.5.
  7.00 Farský kostol: + otec Ferdinand
  18.00 Františkánsky kostol: + Alojz a Mária Kolároví

  Nedela 31.5. - Nedeľa Najsvätejšej Trojice
  7.00 Farský kostol: + Anton a Angela a starí rodičia z oboch strán
  9.00 Františkánsky kostol: Poďakov. za 45 r. manželstva a prosba o B. pomoc do ďalších rokov
  10.30 Farský kostol: Prvé sväté prijímanie – Za prvoprijímajúce deti
  18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Štefan a Mária Ondrášoví

  Foto - 1.sv.prijímanie 1936 a svadba 1937

  Vložil Spravca webu, Ne, 03/05/2015 - 19:56
  Foto - 1.sv.prijímanie 1936 a svadba 1937
  Foto - 1.sv.prijímanie 1936 a svadba 1937

  Po dlhšom čase prinášame dve historické fotografie z podujatí našej farnosti, a to 1.sväté prijímanie chlapcov z mája roku 1936 (21.5.1936, pán farár ThDr.Tomáš Cabon a katechét Fráter Proccs, OFM) a na druhej fotografii je svadba "amerikánov" (obaja odišli za prácou do Ameriky, ale svadbu si prišli urobiť späť do Skalice, potom sa vrátili do Ameriky kde aj zomreli) Anny Kvaltínovej a Pavla Jankoviča, fotografia je asi z roku 1937.

  Púť miništrantov Šaštín 9.5.2015

  Vložil Spravca webu, Ne, 03/05/2015 - 19:12

  Pozvánka - Slovenská púť Báč

  Vložil Spravca webu, Ne, 19/04/2015 - 09:56

  Pozvánka - DOD 2015

  Vložil Spravca webu, Ne, 19/04/2015 - 09:55

  Farský časopis Michael, ročník 2015

  Vložil Spravca webu, St, 08/04/2015 - 10:39

  Prinášame vám nové čísla Farského časopisu Michael, ročník 2015.