Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Venujte 2% dane pre dobrú vec - OZ ANGELUS

Vložil Spravca webu, Po, 30/01/2017 - 11:32

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia ANGELUS formou poukázania 2 % dane z príjmov. Takýmto spôsobom môžete prispieť na činnosť združenia.

Tento rok budú z príjmov prednostne podporené hudobné zoskupenia našej farnosti a to zakúpením kvalitného technického vybavenia, na ktoré ste už prispeli aj hlasovaním v súťaži Gesto pre mesto.

Záznam kázne zo siedmej nedele v období cez rok (19.2.2017)

Vložil Spravca webu, Ut, 21/02/2017 - 00:17

Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na Siedmu nedeľu v období cez rok - cyklus A (19.2.2017)
kazen 7.nedela 2017

Benefičný koncert v našej farnosti

Vložil Spravca webu, Po, 13/02/2017 - 11:03

Farské oznamy Cezročné obdobie (20. - 26.2.2017)

Vložil Spravca webu, Po, 09/01/2017 - 17:24

Liturgický kalendár

Pondelok 20.2. Všedný deň

Utorok 21.2. Všedný deň / Sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi

Streda 22.2. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

Štvrtok 23.2. Sv. Polykarp, biskup a mučeník

Piatok 24.2. Všedný deň

Sobota 25.2. Spomienka Panny Márie v sobotu

Nedela 26.2. Ôsma nedeľa v cezročnom období

.

 • Program svätých omší na filiálkach
  .
  Prietržka
  utorok– prvopiatková sv. spoveď od 16.30 h. / sv. omša o 18.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 8.00 h.

  Vrádište
  streda – prvopiatková sv. spoveď od 16.30 h. / sv. omša o 18.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 9.30 h.

  Mokrý Háj
  štvrtok – prvopiatková sv. spoveď od 15.30 h. / sv. omša o 17.00 h.
  nedeľa – sv. omša o 11.00 h.

 • Úmysly svätých omší - CEZROČNÉ OBDOBIE (20. - 26.2.2017)

  Vložil Spravca webu, Po, 09/01/2017 - 17:09

  BOHOSLUŽBY

  Pondelok 20.2.
  7.00 Farský kostol: Poďak. za 40 r. života Ivetky a prosba o B. pomoc pre celú rodinu
  18.00 Milosrdných kostol: + Karol Švrček a + rodičia a starí rodičia z oboch strán

  Utorok 21.2.
  7.00 Farský kostol: Za zmierenie a pokoj v rodine
  18.00 Milosrdných kostol: + sestra Magda a brat Ján Ivančík

  Streda 22.2.
  7.00 Farský kostol: + rodičia Fulekoví, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán
  18.00 Milosrdných kostol: + matka Helena Bartošková – 15. výr. a + rodičia Holienčinoví

  Štvrtok 23.2.
  7.00 Farský kostol: + manžel Pavel a rodičia Ján a Angela
  18.00 Milosrdných kostol: + manželka Valéria a rodičia z oboch strán

  Piatok 24.2.
  7.00 Farský kostol: Za prekonanie manželskej krízy
  18.00 Milosrdných kostol: + manžel Ján, brat Jozef, švagor Dušan, rodičia a st.rodičia z ob.str

  Sobota 25.2.
  7.00 Farský kostol: + Vojtech Nemšovský-10. výr. a za B. pomoc a dary D. Sv. pre celú rod.
  18.00 Milosrdných kostol: Poďakovanie za 80 r. života a prosba o zdravie a B. požehnanie do
  ďalších rokov a za + manžela Františka – 4. výročie

  Nedeľa 26.2. - 8. nedeľa v období cez rok
  7.00 Farský kostol: + Jozef Ralbovský
  9.00 Františkánsky kostol: + Ignác Kubovič – 15. výročie a rodičia z oboch strán
  10.30 Farský kostol: Za farníkov
  18.00 Farský kostol: Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

  Farský karneval 2017

  Vložil Spravca webu, Št, 05/01/2017 - 21:02

  Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii

  Vložil Spravca webu, Po, 02/01/2017 - 16:20
  Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii
  Vianočné akcie našej farnosti vo fotografii

  Prinášame vám fotografie z dvoch vianočných akcií, ktoré prebehli v našej farnosti. Ide o Jasličkovú slávnosť vo Farskom kostole a druhou je príchod svätého Mikuláša za deťmi do Františkánskeho kostola.
  Autorom fotografií je Ján Pavlík

  Ďakujeme - Koledovanie dobrej noviny 2016

  Vložil Spravca webu, Po, 02/01/2017 - 16:07

  .
  Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli v Dobrej novine. V celej našej farnosti sa vyzbieralo 4.256,80 €, z toho v Skalici 1.454,75 €, v Mokrom Háji 1.122,05 €, v Prietržke 1.120,- € a vo Vrádišti 560,- €. Svojimi príspevkami ste podporili rozvojové projekty pre núdznych v Afrike.

  Koledovanie dobrej noviny 2016

  Vložil Spravca webu, Po, 28/11/2016 - 12:32

  Aj tento rok sa naša farnosť pripája ku koledníkom Dobrej noviny./
  Už 22.ročník je v znamení motta: "Deti sú srdcom zmeny". Výťažok tohto ročníka pôjde do najchudobnejšej krajiny sveta, do Etiópie.
  .
  Peniaze, ktoré sa získajú prostredníctvom kolednovania Dobrej noviny našimi koledníkmi, pôjdu na štipendiá a rozvoj vzdelanosti pre mieste deti a mládež.