Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Farské oznamy 4. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK (1. - 7.2.2016)

Vložil Spravca webu, Po, 01/02/2016 - 12:32

Liturgický kalendár

Pondelok 1.2. Všedný deň

Utorok 2.2. Obetovanie Pána, sviatok

Streda 3.2. Sv. Blažej, biskup a mučeník

Štvrtok 4.2. Všedný deň

Piatok 5.2. Votívna sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom / Sv. Agáta

Sobota 6.2. Votívna sv. omša o Panne Márii / Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci

Nedela 7.2. Piata nedeľa v Cezročnom období

.

 • Program svätých omší na filiálkach
  .
  Prietržka
  utorok – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 8.00 h.

  Vrádište
  utorok – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 9.30 h.

  Mokrý Háj
  utorok – sv. omša o 16.30 h. / nedeľa – sv. omša o 11.00 h.

 • Úmysly svätých omší - OBDOBIE CEZ ROK (1. - 7.2.2016)

  Vložil Spravca webu, Po, 01/02/2016 - 12:10

  BOHOSLUŽBY

  Pondelok 1.2.
  7.00 Farský kostol: + syn Julko a starí rodičia z oboch strán
  18.00 Milosrdných kostol: Poďak. P.Bohu za 60 r.života manželov Vachových a prosba o B.pomoc

  Utorok 2.2.
  7.00 Farský kostol: Poďak. za 75 r. života manžela a prosba o B. pomoc do ďalších r.
  18.00 Farský kostol: Za zasvätené osoby

  Streda 3.2.
  7.00 Farský kostol: + rodičia Sušienkoví a Chmurčiakoví a + súrodenci
  18.00 Farský kostol: + manžel Alexander – 5. výročie

  Štvrtok 4.2.
  7.00 Farský kostol: Za telesné a duchovné zdravie pre rodinu a starého otca
  18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Ján (10. výr.) a Irena a starí rodičia z oboch strán

  Piatok 5.2.
  7.00 Farský kostol: + manžel Ivan, sestra Elena a rodičia
  18.00 Milosrdných kostol: Za členov ružencového bratstva

  Sobota 6.2.
  7.00 Farský kostol: + rodičia Polákoví a brat Anton
  18.00 Milosrdných kostol: Poďak. P. Bohu za 65 r. života a prosba o B. pomoc do ďalších r.

  Nedela 7.2. - 5. nedeľa cez rok
  7.00 Farský kostol: + syn Paľko a rodičia z oboch strán a ostatná + rodina
  9.00 Františkánsky kostol: + manžel Ivan a rodičia Kuboví a Sprušanskí
  10.30 Farský kostol: Za farníkov
  18.00 Milosrdných kostol: Za Božiu pomoc pre synov

  Púť do Ríma - ešte voľné miesta - sprevádza ThLic. Roman Stachovič

  Vložil Spravca webu, Po, 25/01/2016 - 12:50

  So zastávkou v Padove a Orviete

  Zádušnú bohoslužbu za Antona Srholca v Bratislave povedie provinciál saleziánov

  Vložil Spravca webu, Po, 11/01/2016 - 09:43

  Posledná rozlúčka s kňazom Antonom Srholcom , ktorý zomrel vo štvrtok 7. januára, sa uskutoční v utorok 12. januára v Bratislave a v jeho rodisku v Skalici.
  Zádušnú bohoslužbu v bratislavskom kostole Blumentál o 9.30 h bude podľa želania zosnulého viesť provinciál saleziánskej rehole na Slovensku PhLic. Jozef Ižold , v kázni sa prihovorí kňaz Ján Sucháň . Bohoslužbu a poslednú rozlúčku vo farskom kostole v Skalici o 13.30 h bude viesť miestny dekan ThLic. Roman Stachovič a v kázni sa prihovorí provinciál saleziánov don Ižold.

  Bohoslužbu z kostola Blumentál vBratislave o 9.30 h prinesie v priamom televíznom prenose RTVS na Dvojke a rozhlasový prenos prinesie katolícke Rádio Lumen.

  Pohreb zosnulého kňaza Antona Srholca v Skalici - Praktický oznam pre kňazov

  Vložil Spravca webu, Po, 11/01/2016 - 09:35

  Pohrebná sv. omša by mala začať o 13.30 h. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici.
  Prosíme kňazov, ktorí sa chcú zúčastniť pohrebu zosnulého kňaza Antona Srholca v Skalici , keby mohli prísť na farský úrad v Skalici, Námestie slobody 22, najneskôr do 13.15 hodiny . Fara sa nachádza oproti hlavnému vchodu do farského kostola. Treba počítať s tým, že centrum mesta bude pre dopravu uzavreté a vyhradené parkoviská budú vzdialené asi 15-20 minút peši od centra.

  Posledné zbohom Anton Srholec

  Vložil Spravca webu, So, 09/01/2016 - 09:50

  Vianočný koncert 2015 - DOPLNENÉ o ďalšie fotografie

  Vložil Spravca webu, Št, 31/12/2015 - 18:29
  Vianočný koncert 2015 - DOPLNENÉ o ďalšie fotografie
  Vianočný koncert 2015 - DOPLNENÉ o ďalšie fotografie

  Pre potešenie našich duší, v tomto krásnom vianočnom období, nám hudobné skupiny fungujúce pri našom farskom kostole v Skalici, krásne zaspievali. Včera večer po siedmej hodine, nám za sprievodného slova pani Anny Božkovej, postupne zaspievali Anna Samsonová spolu so sestrou Adélou, Karinka Kunáková, mladí hudobníci Viventium, Avanti, Adorámus a chrámový zbor Cantamus Domino. Mohli sme sa tiež započúvať do prednesu prózy v podaní pani Horváthovej a pána Horniaka, išlo o Vianočné príbehy Bruna Ferrera. Stretnutie otvoril niekoľkými slovami pán dekan Roman Stachovič, v priebehu večera sa k poslucháčom prihovoril aj bývalý kaplán našej farnosti Peter Kizek a celú akciu mal po technickej stránke na starosti pán kaplán Drbohlav.

  Niekoľko fotografií z farského korčuľovania

  Vložil Spravca webu, Št, 31/12/2015 - 17:48
  Niekoľko fotografií z farského korčuľovania
  Niekoľko fotografií z farského korčuľovania

  Už viacero rokov po sebe, organizuje naša fara, detské farské korčuľovanie na Skalickom zimnom štadióne. Tak tomu bolo aj teraz, na konci roku, cez zimné prázdniny. Prinášame tu niekoľko fotografií z tohto stretnutia.

  Dobrá novina 2015 - fotoreport

  Vložil Spravca webu, Št, 31/12/2015 - 17:39
  Dobrá novina 2015 - fotoreport
  Dobrá novina 2015 - fotoreport

  Každoročne sa koledníci Dobrej noviny na sviatok sv. Štefana rozídu po našich príbytkoch, aby svojím koledovaním nielen prispeli ku krásnej Vianočnej atmosfére, ale najmä pomohli s vyzbieraním finančných príspevkov. Tieto financie sú v nasledujúcom roku použité na rozvojové projekty v biednej časti Afrického kontinentu. Z tohtoročnej zbierky pôjdu financie na zabezpečenie vody pre obyvateľov Afriky, na výstavbu studní. Prinášame Vám niekoľko fotografií skalických koledníkov.

  Jasličková slávnosť 2015

  Vložil Spravca webu, So, 26/12/2015 - 21:36
  Jasličková slávnosť 2015
  Jasličková slávnosť 2015

  V piatok na slávnosť Narodenia pána o 15,360 vo farskom kostole sa konala, tak ako každoročne v našej farnosti, Jasličková pobožnosť. Deti z našej farnosti si pripravili pekný program a po ňom bol priestor aj pre ostatné deti, aby zaspievali, zahrali, alebo zarecitovali malému Ježiškovi v jasličkách.
  Prinášame Vám niekoľko fotografií z tejto akcie.