Farské oznamy CEZROČNÉ OBDOBIE (16. - 22.10.2017)

Vložil Spravca webu, Po, 02/10/2017 - 09:30

Liturgický kalendár

Pondelok 16.10. Všedný deň / Sv. Hedviga / Sv. Margita Mária Alacoque / Sv. Gál

Utorok 17.10. Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

Streda 18.10. Sv. Lukáš, evanjelista

Štvrtok 19.10. Všedný deň / Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues a spoločníci / Sv. Pavol z Kríža

Piatok 20.10. Všedný deň

Sobota 21.10. Všedný deň / Spomienka na Pannu Máriu v sobotu

Nedela 22.10. 29. nedeľa v Cezročnom období - MISIJNÁ NEDEĽA

 • Program svätých omší na filiálkach
  .
  Prietržka
  utorok – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 8.00 h.

  Vrádište
  streda – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 9.30 h.

  Mokrý Háj
  štvrtok – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 11.00 h.

  ------ OZNAMY ------

  • Pozývame Vás dnes na Farské popoludnie spojené s opekačkou, ktoré sa uskutoční v Pastoračnom centre so začiatkom od 14.30 h. Veci na opekanie si treba priniesť so sebou.
  • Adoračná kaplnka bude otvorená v tomto týždni od pondelka do piatku po rannej sv. omši do 15.00 h. Prosíme Vás, keby ste sa mohli zapísať na adorovanie. Sú vytvorené polhodinové intervaly. Papier na zapísanie je v nedeľu vo farskom kostole a od pondelka v Adoračnej kaplnke.
  • V stredu budú opäť bývať Biblické hodiny s rehoľnou sestrou Anunciatou so začiatkom o 16.30 h. na fare.
  • V stredu po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia vo Vrádišti.
  • V stredu 18. októbra sa koná celosvetová iniciatíva: Milión detí sa modlí ruženec. Táto iniciatíva vychádza z výroku sv. pátra Pia: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Pozývame všetky deti na modlitbu sv. ruženca v stredu o 17.20 do Františkánskeho kostola.
  • V sobotu, 21. októbra bude púť do Turzovky. Autobus bude odchádzať ráno o 5.30 h. z Námestia. Prihlásiť sa treba do stredy v Náboženskej predajni.
  • Naša farská charita organizuje jesennú humanitárnu zbierku. Konať sa bude v sobotu 21. októbra od 8.00 – do 12.00 hod. Miesto zbierky: Na Námestí slobody (a nie pri Františkánskom kostole, ako v minulosti). Zbierať sa bude šatstvo, obuv, drogéria, všetko pre deti, trvanlivé potraviny a tiež všetko potrebné do domácnosti. Nezbiera sa nábytok a nefunkčná a zastaraná elektronika. Bližšie informácie sú na nástenke. Vítaná je i pomoc dobrovoľníkov pri preberaní a nakladaní vecí. Za Vaše dary i pomoc vopred ďakujeme.
  • Budúca nedeľa je Misijná nedeľa, pri všetkých sv. omšiach bude celoslovenská a zároveň celosvetová zbierka na misie. Všetkým darcom vyslovujeme už vopred Pán Boh odmeň.
  • O týždeň, v nedeľu 22. októbra bude stretnutie prihlásených na púť do Lúrd a Fatimy, ktoré sa uskutoční v útulni pri Františkánskom kostole o 15.00 h. Bude potrebné záväzne potvrdiť svoj záujem a zaplatiť polovicu celkovej ceny púte.
  • Nové číslo farského časopisu Michael bude až k Adventu.

   .
   .

  • Oznamy pre filiálky
  • V stredu po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia vo Vrádišti.
  • Budúcu nedeľu po sv. omši bude na každej filiálke krátke stretnutie s rodičmi tretiakov.

   .
   47 Oznamy 16-22 okt
   46 Oznamy 9-15 okt.filialky