Posvätný rád

Vložil Administrator, So, 05/08/2006 - 12:54

Sviatosť posvätného rádu: diakonát (diakon), presbyterát (kňaz), episkopát (biskup).

Podmienky
sviatosť posvätného rádu je vysluhovaná tým, ktorých pre túto službu povoláva Pán. Na základe rozpoznaných znakov povolania musí byť predtým absolvovaná duchovná formácia v kňazskom seminári a teologické štúdium na bohosloveckej fakulte.