Galeria 2015

Vložil Spravca webu, Ne, 04/01/2015 - 16:00
Dobrá novina 2015 - fotoreport
Dobrá novina 2015 - fotoreport
Vianočný koncert 2015 - DOPLNENÉ o ďalšie fotografie
Vianočný koncert 2015 - DOPLNENÉ o ďalšie fotografie
Požehnanie koledníkov DOBREJ NOVINY
Požehnanie koledníkov DOBREJ NOVINY
Sv.Mikuláš na detskej svätej omši v nedeľu
Sv.Mikuláš na detskej svätej omši v nedeľu
Cesta do neba, ešte raz
Cesta do neba, ešte raz
Do kultúrneho domu v Skalici prišiel Mikuláš
Do kultúrneho domu v Skalici prišiel Mikuláš
Ukončenie Loretánskych dní 2015 - fotogaléria
Ukončenie Loretánskych dní 2015 - fotogaléria
Sv. omša pri kostolíku sv.Petra a Pavla vo fotografii
Sv. omša pri kostolíku sv.Petra a Pavla vo fotografii
Nedeľná slávnosť Božského srdca v Skalici
Nedeľná slávnosť Božského srdca v Skalici
Vinohradnícka sv. omša k sv.Urbanovi, 2015
Vinohradnícka sv. omša k sv.Urbanovi, 2015
Jasličková slávnosť 2015
Jasličková slávnosť 2015
Cesta do neba 2015, naši malí svätí
Cesta do neba 2015, naši malí svätí
Krížová cesta 2015 - fotoreport
Krížová cesta 2015 - fotoreport
Detský Silvester 2014
Detský Silvester 2014
Ukončenie Loretánsky dní 2015 - 2.fotogaléria
Ukončenie Loretánsky dní 2015 - 2.fotogaléria

Fotoalbumy z podujatí a života skalickej farnosti v roku 2015